Author Archives: Michael Norén

FishBase Symposium 2023 — Fiskspår!

A school of Atlantic bluefin tuna (Thunnus thynnus). Photo by Danielo Cedrone. Public Domain
Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus). Foto: Danilo Cedrone, courtesy United Nations Food and Agriculture Organization [Public Domain]

Den 16 oktober 2023 är det dags för årets FishBase Symposium på Naturhistoriska riksmuseet. Årets tema är Fiskspår! / Fish tracking!

Laxens vandring mellan hav och älv är välkänd, men nästan alla fiskarter vandrar. De vandrar från lekområde till uppväxtområde, från djuphav till grundhav, fiskyngel driver med strömmar, rovfiskar följer bytesdjur, och över längre tidsrymder flyttar sig till och med hela fiskarters utbredningsområden. FishBase har bjudit in sju experter som kommer att berätta om hur man med modern teknik kan spåra fiskars vandring över tid och rum, och vad man från det kan lära sig om deras ekologi och miljö!

Plats: Stora hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.

Tid: Måndag den 17 oktober 2022, heldag med start 9:30. Registrering från 9:00.

Poster: Det blir en posterutställning i anslutning till symposiet. Ange i din anmälan om du vill presentera en poster eller annat informationsmaterial.

Anmälan: Lunch ingår om du anmält dig senast 12 oktober 2023. Anmäl dig HÄR. Är ni en större grupp, t.ex. en skolklass, anmäl er via mail till fishbase@nrm.se

Information: Föredragen hålls på engelska.

English-language summary from the Symposium (PDF): Summary

FishBase Symposium 2022 — Laxfiskar!

Nordamerikansk harr (Thymallus arcticus). Foto: Dmitriy Pat Clayton, courtesy Center for Biological Diversity Konstantinov [CC BY-SA 3.0 .0]

Äntligen! Efter två års uppehåll på grund av Covid-pandemi är det den 17 oktober 2022 återigen dags för FishBase Symposium på Naturhistoriska riksmuseet. Årets tema är Laxfiskar! 

Ordningen laxartade fiskar, Salmoniformes, innehåller många kommersiellt och kulturellt viktiga fiskar vi möter i vardagen, som lax, röding, öring, harr och sik. FishBase Sverige har bjudit in framstående experter som kommer att ge olika perspektiv på laxfiskar, deras biologi och evolution. Många laxfiskar vandrar mellan hav och sötvatten, hur påverkas de när floder blockeras av dammar, och vad händer om dammarna tas bort? Hur ser deras genetik ut och hur har deras evolution formats av predatorer och miljöfaktorer?

Det och mycket mer kommer vi att få höra om den 17 oktober 2022!

Tid: Måndag den 17 oktober 2022, heldag med start 9:30. Registrering från 9:00.

Plats: Stora hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.

Poster: Det blir en posterutställning i anslutning till symposiet. Ange i din anmälan om du vill presentera en poster eller annat informationsmaterial.

Anmälan: Lunch ingår om du anmält dig senast 12 oktober 2022. Anmäl dig HÄR eller maila fishbase@nrm.se

Information: Föredragen hålls på svenska eller engelska.

Program (PDF)

English-language summary from the Symposium (PDF)

Summary

FishBase Symposium 2018: Fishes At Depth! / Fiskar På Djupet!

Ghostfish (family Aphyonidae). Image courtesy of the NOAA Office of Ocean Exploration and Research.

En nyupptäckt djuphavsart av spökfisk (familjen Aphyonidae). Foto: NOAA Office of Ocean Exploration and Research.

Temat för årets FishBase Symposium var “Fiskar På Djupet”, och fokuserade på djuphavet. Som “djuphav” räknas allt som är djupare än 200 meter, gränsen för fotosyntes, och djuphav är därmed världens i särklass största biotop — men trots det vet vi inte mycket om den. 230 registrerade deltagare fick höra sex inbjudna experter berätta om sin forskning på fiskar i djuphavet:

  • Alan G. Priede gav en överblick över djuphavet, och hur djuphavsfaunan har förändrats över geologisk tid.
  • Alan Jamieson visade bilder och berättade om världens djupast levande fiskar.
  • Fanny de Busserolles berättade om fiskars ögon och djuphavsfiskars anpassningar till mörkret i djuphavet.
  • Jan Yde Poulsen berättade om nyupptäckta fiskarter ur djuphavet.
  • Sarah Viana berättade om diversiteten hos tropiska djuphavs-broskfiskar, och gav också kort överblick över naturhistoriska samlingar i Brasilien.
  • Nicolas Straube berättade om hur han använder DNA ur djur i museisamlingar för att utreda släktskap och evolution hos bioluminiscenta djuphavshajar.

Sarah Viana berättade om broskfiskar i djuphavet. Foto: Hanna Pauser Lindgren. CC-BY-SA

Föredragen filmades, och kan ses på FishBase Swedens Youtube kanal. Missa inte att även tidigare års föreläsningar finns på kanalen.

An English-language summary from the Symposium is available for download here / En engelskpråkig rapport från Symposiet finns för nedladdning här: FishBase Symposium 2018 Summary (PDF)

Audience, FishBase Symposium 2018

FishBase Sweden vill tacka alla deltagare för att ni gjorde FishBase Symposium 2018 till en sådan framgång, och hoppas få se er alla igen till FishBase Symposium 2019!
Foto: Hanna Pauser Lindgren. CC-BY-SA