Monthly Archives: June 2022

FishBase Symposium 2022 — Laxfiskar!

Nordamerikansk harr (Thymallus arcticus). Foto: Dmitriy Pat Clayton, courtesy Center for Biological Diversity Konstantinov [CC BY-SA 3.0 .0]

Äntligen! Efter två års uppehåll på grund av Covid-pandemi är det den 17 oktober 2022 återigen dags för FishBase Symposium på Naturhistoriska riksmuseet. Årets tema är Laxfiskar! 

Ordningen laxartade fiskar, Salmoniformes, innehåller många kommersiellt och kulturellt viktiga fiskar vi möter i vardagen, som lax, röding, öring, harr och sik. FishBase Sverige har bjudit in framstående experter som kommer att ge olika perspektiv på laxfiskar, deras biologi och evolution. Många laxfiskar vandrar mellan hav och sötvatten, hur påverkas de när floder blockeras av dammar, och vad händer om dammarna tas bort? Hur ser deras genetik ut och hur har deras evolution formats av predatorer och miljöfaktorer?

Det och mycket mer kommer vi att få höra om den 17 oktober 2022!

Tid: Måndag den 17 oktober 2022, heldag med start 9:30. Registrering från 9:00.

Plats: Stora hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.

Poster: Det blir en posterutställning i anslutning till symposiet. Ange i din anmälan om du vill presentera en poster eller annat informationsmaterial.

Anmälan: Lunch ingår om du anmält dig senast 12 oktober 2022. Anmäl dig HÄR eller maila fishbase@nrm.se

Information: Föredragen hålls på svenska eller engelska.

Program (PDF)

English-language summary from the Symposium (PDF)

Summary