Monthly Archives: November 2018

FishBase Symposium 2018: Fishes At Depth! / Fiskar På Djupet!

Ghostfish (family Aphyonidae). Image courtesy of the NOAA Office of Ocean Exploration and Research.

En nyupptäckt djuphavsart av spökfisk (familjen Aphyonidae). Foto: NOAA Office of Ocean Exploration and Research.

Temat för årets FishBase Symposium var “Fiskar På Djupet”, och fokuserade på djuphavet. Som “djuphav” räknas allt som är djupare än 200 meter, gränsen för fotosyntes, och djuphav är därmed världens i särklass största biotop — men trots det vet vi inte mycket om den. 230 registrerade deltagare fick höra sex inbjudna experter berätta om sin forskning på fiskar i djuphavet:

  • Alan G. Priede gav en överblick över djuphavet, och hur djuphavsfaunan har förändrats över geologisk tid.
  • Alan Jamieson visade bilder och berättade om världens djupast levande fiskar.
  • Fanny de Busserolles berättade om fiskars ögon och djuphavsfiskars anpassningar till mörkret i djuphavet.
  • Jan Yde Poulsen berättade om nyupptäckta fiskarter ur djuphavet.
  • Sarah Viana berättade om diversiteten hos tropiska djuphavs-broskfiskar, och gav också kort överblick över naturhistoriska samlingar i Brasilien.
  • Nicolas Straube berättade om hur han använder DNA ur djur i museisamlingar för att utreda släktskap och evolution hos bioluminiscenta djuphavshajar.

Sarah Viana berättade om broskfiskar i djuphavet. Foto: Hanna Pauser Lindgren. CC-BY-SA

Föredragen filmades, och kan ses på FishBase Swedens Youtube kanal. Missa inte att även tidigare års föreläsningar finns på kanalen.

An English-language summary from the Symposium is available for download here / En engelskpråkig rapport från Symposiet finns för nedladdning här: FishBase Symposium 2018 Summary (PDF)

Audience, FishBase Symposium 2018

FishBase Sweden vill tacka alla deltagare för att ni gjorde FishBase Symposium 2018 till en sådan framgång, och hoppas få se er alla igen till FishBase Symposium 2019!
Foto: Hanna Pauser Lindgren. CC-BY-SA