Rapporter och program från FishBase Symposium / Summaries and programs from FishBase Symposium

Most of the documents are in English, and in PDF format / De flesta dokumenten är på engelska, och i PDF format.

Summary of FishBase Symposium 2018 FISHES AT DEPTH / FISKAR PÅ DJUPET

FishBase 2018 program

Summary of FishBase Symposium 2017 THE POLAR SEAS / POLARHAVEN

FishBase 2017 program

Summary of FishBase Symposium 2016 THE BALTIC SEA / ÖSTERSJÖN

FishBase 2016 program

Summary of FishBase Symposium 2015 CAPTIVATING FISHES / FÄNGSLANDE FISKAR

FishBase 2015 program

Summary of FishBase Symposium 2014 FISHES AND GENES / FISKARNAS GENER

Summary of FishBase Symposium 2013 INVASIVE FISHES / INVASIVA FISKAR

Summary of FishBase Symposium 2012 FISHES AND DAMS

Summary of FishBase Symposium 2011 AFRODITES FISKAR / APHRODITE’S FISHES

Summary of FishBase Symposium 2010 UPPTÄCK! / DISCOVER!

Summary of FishBase Symposium 2009 HAJAR! / SHARKS!

Rapport från FishBase Symposium  2008 VÅRA HOTADE FISKAR

Rapport från FishBase Symposium 2007 FISKARNA OCH KLIMATET