Monthly Archives: October 2019

Två veckor kvar! FishBase symposium 2019 – Fiskar i Rörelse!


Den 21 oktober 2019 är det dags för FishBase Symposium 2019 på Naturhistoriska riksmuseet. Årets tema är Fiskar i rörelse! 

Alla fiskar är i rörelse, vissa vandrar hundratalsmil för att nå sina lekplatser, medan andra bara vandrar vertikalt genom vattenmassorna. En del kan förflytta sig över land, andra använder sina fenor till att flyga över vattenytan. Det finns mycket mer att lära om fiskarnas rörliga liv.

Slamkrypare (Boleophthalmus boddarti) kan hittas i tropiska tidvattenzoner där de använder sig av sina fenor för att röra sig på land. Foto: JJ Harrison [CC BY-SA 3.0]

FishBase Sverige har bjudit in sex framstående experter som kommer berätta om olika aspekter på fiskar i rörelse:

  • Zeehan Jaafar, National University of Singapore, Singapore: Fishes out of water: mudskippers and the evolution of terrestriality
  • Leo Nico, United States Geological Survey, USA: Here, there, and everywhere: alien fishes in motion.
  • Lise Comte, University of Tennessee, Knoxville, USA: Some like it hot (and slow): how vulnerable are freshwater fishes to climate change?
  • Håkan Westerberg, SLU, Sverige: Eel migration
  • Ana Silva, Norwegian Institute for Nature Research, Norge: Fish in a hydrodynamic world: a conservation approach
  • Philipp E. Hirsch, University of Basel, Schweiz: Unauthorized entry prohibited! Research towards species-specific migration barriers to stop the upstream dispersal of invasive gobies.  

Tid: Måndag den 21 oktober 2019, heldag med start 9:30. Registrering från 9:00.

Plats: Stora hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.

Poster: Det blir en posterutställning i anslutning till symposiet. Ange i din anmälan om du vill presentera en poster eller annat informationsmaterial.

Anmälan: Lunch ingår om du anmält dig senast 17 oktober 2019. Skicka din anmälan till fishbase@nrm.se eller ring 08-519 541 66.

Information: Föredragen hålls engelska. Program kan hittas här.

Sprid gärna denna inbjudan vidare till kollegor och vänner som kan vara intresserade!

Vi behandlar dina personuppgifter (namn, email, önskemål för lunch) i samband med att du anmäler dig till symposiet. Uppgifterna används till planering och genomförande av symposiet. Rättslig grund för vår användning av personuppgifter är att kunna fullgöra det avtal som ingåtts i samband med anmälan till symposiet.

Program för FishBase 2019 – Fiskar i Rörelse

Programme­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­    

­­­­­­­­­­­­­­09:00 – 09:30     Registration, coffee and sandwiches

                            Moderator: Cathy Hill, Ministry of Enterprise and Innovation, Government Offices of Sweden

09:30 – 09:35     Opening, Michael Norén, FishBase Sweden

09:35 – 10:20     Zeehan Jaafar, National University of Singapore, Singapore: Fishes out of water: mudskippers and the evolution of terrestriality.

10:20 – 10:50    Fruit break

10:50 – 11:35    Leo G. Nico, United States Geological Survey, USA: Here, there, and everywhere: alien fishes in motion.

11:35 – 12:20    Lise Comte, University of Tennessee, Knoxville, USA: Some like it hot (and slow): how vulnerable are freshwater fishes to climate change?

12:20 – 13:30    Lunch break

13:30 – 14:15    Håkan Westerberg, Institute of Freshwater Research, Sweden: Eel migration.

14:15 – 15:00    Ana T. Silva, Norwegian Institute for Nature Research, Norway: Fish in a hydrodynamic world: a conservation approach.

15:00 – 15:30    Coffee break

15:30 – 16:15    Philipp E. Hirsch, University of Basel, Switzerland: Unauthorized entry prohibited! Research towards species-specific migration barriers to stop the upstream dispersal of invasive gobies.

16:15 – 16:30    Symposium Close

Time: Monday, 21st October 2019, 09:00 – 16:30.

Place: Main Auditorium, Swedish Museum of Natural History, Frescativägen 40, Stockholm.­­­­­­­­­­­­­­