Snart är det dags för FishBase Symposium 2019 — Fiskar i rörelse! Fishes in Motion!


Den 21 oktober 2019 är det dags för FishBase Symposium 2019 på Naturhistoriska riksmuseet. Årets tema är Fiskar i rörelse! 

Ål (Anguilla anguilla) vandrar från sötvatten till Sargassohavet för att leka.
Foto: Dmitriy Konstantinov [CC BY-SA 3.0 .0)

Alla fiskar är i rörelse, vissa vandrar hundratalsmil för att nå sina lekplatser, medan andra bara vandrar vertikalt genom vattenmassorna. En del kan förflytta sig över land, andra använder sina fenor till att flyga över vattenytan. Det finns mycket mer att lära om fiskarnas rörliga liv. FishBase Sverige har bjudit in sju framstående experter som kommer berätta om olika aspekter på fiskar i rörelse.

Tid: Måndag den 21 oktober 2019, heldag med start 9:30. Registrering från 9:00.

Plats: Stora hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.

Poster: Det blir en posterutställning i anslutning till symposiet. Ange i din anmälan om du vill presentera en poster eller annat informationsmaterial.

Anmälan: Lunch ingår om du anmält dig senast 17 oktober 2019. Skicka din anmälan till fishbase@nrm.se eller ring 08-519 541 66.

Information: Föredragen hålls på svenska eller engelska.

Sprid gärna denna inbjudan vidare till kollegor och vänner som kan vara intresserade!

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du anmäler dig till konferensen. Behandlingen sker för att vi ska kunna administrera konferensanmälan. Den rättsliga grunden för administrationen av kursanmälan är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med anmälan. Det är inte så illa som det låter.