FishBase Symposium 2023 — Fiskspår!

A school of Atlantic bluefin tuna (Thunnus thynnus). Photo by Danielo Cedrone. Public Domain
Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus). Foto: Danilo Cedrone, courtesy United Nations Food and Agriculture Organization [Public Domain]

Den 16 oktober 2023 är det dags för årets FishBase Symposium på Naturhistoriska riksmuseet. Årets tema är Fiskspår! / Fish tracking!

Laxens vandring mellan hav och älv är välkänd, men nästan alla fiskarter vandrar. De vandrar från lekområde till uppväxtområde, från djuphav till grundhav, fiskyngel driver med strömmar, rovfiskar följer bytesdjur, och över längre tidsrymder flyttar sig till och med hela fiskarters utbredningsområden. FishBase har bjudit in sju experter som kommer att berätta om hur man med modern teknik kan spåra fiskars vandring över tid och rum, och vad man från det kan lära sig om deras ekologi och miljö!

Plats: Stora hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.

Tid: Måndag den 17 oktober 2022, heldag med start 9:30. Registrering från 9:00.

Poster: Det blir en posterutställning i anslutning till symposiet. Ange i din anmälan om du vill presentera en poster eller annat informationsmaterial.

Anmälan: Lunch ingår om du anmält dig senast 12 oktober 2023. Anmäl dig HÄR. Är ni en större grupp, t.ex. en skolklass, anmäl er via mail till fishbase@nrm.se

Information: Föredragen hålls på engelska.

English-language summary from the Symposium (PDF): Summary

FishBase Symposium 2022 — Laxfiskar!

Nordamerikansk harr (Thymallus arcticus). Foto: Dmitriy Pat Clayton, courtesy Center for Biological Diversity Konstantinov [CC BY-SA 3.0 .0]

Äntligen! Efter två års uppehåll på grund av Covid-pandemi är det den 17 oktober 2022 återigen dags för FishBase Symposium på Naturhistoriska riksmuseet. Årets tema är Laxfiskar! 

Ordningen laxartade fiskar, Salmoniformes, innehåller många kommersiellt och kulturellt viktiga fiskar vi möter i vardagen, som lax, röding, öring, harr och sik. FishBase Sverige har bjudit in framstående experter som kommer att ge olika perspektiv på laxfiskar, deras biologi och evolution. Många laxfiskar vandrar mellan hav och sötvatten, hur påverkas de när floder blockeras av dammar, och vad händer om dammarna tas bort? Hur ser deras genetik ut och hur har deras evolution formats av predatorer och miljöfaktorer?

Det och mycket mer kommer vi att få höra om den 17 oktober 2022!

Tid: Måndag den 17 oktober 2022, heldag med start 9:30. Registrering från 9:00.

Plats: Stora hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.

Poster: Det blir en posterutställning i anslutning till symposiet. Ange i din anmälan om du vill presentera en poster eller annat informationsmaterial.

Anmälan: Lunch ingår om du anmält dig senast 12 oktober 2022. Anmäl dig HÄR eller maila fishbase@nrm.se

Information: Föredragen hålls på svenska eller engelska.

Program (PDF)

English-language summary from the Symposium (PDF)

Summary

FishBase Symposium 2020, 2021, samt Jubileumsfirande INSTÄLLT med anledning av COVID-19

Ibland blir det inte som det var tänkt. Det årliga FishBase-symposiet ställs in 2020 och 2021 med anledning av rådande pandemi.

Dvärggurami, Trichogaster lalius. Foto: Sven Kullander

Då symposiet utöver en rad intressanta föredrag även är till för att facilitera möten och kunskapsutbyte mellan deltagare, har vi istället beslutat att rikta blickarna mot hösten 2022. Då hoppas vi kunna genomföra ett spännande symposium fyllt av innehållsrika föredrag och möten.

För att minimera risken för smittspridning behöver vi tyvärr även ställa in firandet av FishBase Sveriges 20-årsjubileum och FishBase-konsortiets 30-årsjubileum.

hälsningar,
FishBase Sverige

Två veckor kvar! FishBase symposium 2019 – Fiskar i Rörelse!


Den 21 oktober 2019 är det dags för FishBase Symposium 2019 på Naturhistoriska riksmuseet. Årets tema är Fiskar i rörelse! 

Alla fiskar är i rörelse, vissa vandrar hundratalsmil för att nå sina lekplatser, medan andra bara vandrar vertikalt genom vattenmassorna. En del kan förflytta sig över land, andra använder sina fenor till att flyga över vattenytan. Det finns mycket mer att lära om fiskarnas rörliga liv.

Slamkrypare (Boleophthalmus boddarti) kan hittas i tropiska tidvattenzoner där de använder sig av sina fenor för att röra sig på land. Foto: JJ Harrison [CC BY-SA 3.0]

FishBase Sverige har bjudit in sex framstående experter som kommer berätta om olika aspekter på fiskar i rörelse:

 • Zeehan Jaafar, National University of Singapore, Singapore: Fishes out of water: mudskippers and the evolution of terrestriality
 • Leo Nico, United States Geological Survey, USA: Here, there, and everywhere: alien fishes in motion.
 • Lise Comte, University of Tennessee, Knoxville, USA: Some like it hot (and slow): how vulnerable are freshwater fishes to climate change?
 • Håkan Westerberg, SLU, Sverige: Eel migration
 • Ana Silva, Norwegian Institute for Nature Research, Norge: Fish in a hydrodynamic world: a conservation approach
 • Philipp E. Hirsch, University of Basel, Schweiz: Unauthorized entry prohibited! Research towards species-specific migration barriers to stop the upstream dispersal of invasive gobies.  

Tid: Måndag den 21 oktober 2019, heldag med start 9:30. Registrering från 9:00.

Plats: Stora hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.

Poster: Det blir en posterutställning i anslutning till symposiet. Ange i din anmälan om du vill presentera en poster eller annat informationsmaterial.

Anmälan: Lunch ingår om du anmält dig senast 17 oktober 2019. Skicka din anmälan till fishbase@nrm.se eller ring 08-519 541 66.

Information: Föredragen hålls engelska. Program kan hittas här.

Sprid gärna denna inbjudan vidare till kollegor och vänner som kan vara intresserade!

Vi behandlar dina personuppgifter (namn, email, önskemål för lunch) i samband med att du anmäler dig till symposiet. Uppgifterna används till planering och genomförande av symposiet. Rättslig grund för vår användning av personuppgifter är att kunna fullgöra det avtal som ingåtts i samband med anmälan till symposiet.

Program för FishBase 2019 – Fiskar i Rörelse

Programme­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­    

­­­­­­­­­­­­­­09:00 – 09:30     Registration, coffee and sandwiches

                            Moderator: Cathy Hill, Ministry of Enterprise and Innovation, Government Offices of Sweden

09:30 – 09:35     Opening, Michael Norén, FishBase Sweden

09:35 – 10:20     Zeehan Jaafar, National University of Singapore, Singapore: Fishes out of water: mudskippers and the evolution of terrestriality.

10:20 – 10:50    Fruit break

10:50 – 11:35    Leo G. Nico, United States Geological Survey, USA: Here, there, and everywhere: alien fishes in motion.

11:35 – 12:20    Lise Comte, University of Tennessee, Knoxville, USA: Some like it hot (and slow): how vulnerable are freshwater fishes to climate change?

12:20 – 13:30    Lunch break

13:30 – 14:15    Håkan Westerberg, Institute of Freshwater Research, Sweden: Eel migration.

14:15 – 15:00    Ana T. Silva, Norwegian Institute for Nature Research, Norway: Fish in a hydrodynamic world: a conservation approach.

15:00 – 15:30    Coffee break

15:30 – 16:15    Philipp E. Hirsch, University of Basel, Switzerland: Unauthorized entry prohibited! Research towards species-specific migration barriers to stop the upstream dispersal of invasive gobies.

16:15 – 16:30    Symposium Close

Time: Monday, 21st October 2019, 09:00 – 16:30.

Place: Main Auditorium, Swedish Museum of Natural History, Frescativägen 40, Stockholm.­­­­­­­­­­­­­­

Snart är det dags för FishBase Symposium 2019 — Fiskar i rörelse! Fishes in Motion!


Den 21 oktober 2019 är det dags för FishBase Symposium 2019 på Naturhistoriska riksmuseet. Årets tema är Fiskar i rörelse! 

Ål (Anguilla anguilla) vandrar från sötvatten till Sargassohavet för att leka.
Foto: Dmitriy Konstantinov [CC BY-SA 3.0 .0)

Alla fiskar är i rörelse, vissa vandrar hundratalsmil för att nå sina lekplatser, medan andra bara vandrar vertikalt genom vattenmassorna. En del kan förflytta sig över land, andra använder sina fenor till att flyga över vattenytan. Det finns mycket mer att lära om fiskarnas rörliga liv. FishBase Sverige har bjudit in sju framstående experter som kommer berätta om olika aspekter på fiskar i rörelse.

Tid: Måndag den 21 oktober 2019, heldag med start 9:30. Registrering från 9:00.

Plats: Stora hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.

Poster: Det blir en posterutställning i anslutning till symposiet. Ange i din anmälan om du vill presentera en poster eller annat informationsmaterial.

Anmälan: Lunch ingår om du anmält dig senast 17 oktober 2019. Skicka din anmälan till fishbase@nrm.se eller ring 08-519 541 66.

Information: Föredragen hålls på svenska eller engelska.

Sprid gärna denna inbjudan vidare till kollegor och vänner som kan vara intresserade!

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du anmäler dig till konferensen. Behandlingen sker för att vi ska kunna administrera konferensanmälan. Den rättsliga grunden för administrationen av kursanmälan är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med anmälan. Det är inte så illa som det låter.


FishBase Symposium 2018: Fishes At Depth! / Fiskar På Djupet!

Ghostfish (family Aphyonidae). Image courtesy of the NOAA Office of Ocean Exploration and Research.

En nyupptäckt djuphavsart av spökfisk (familjen Aphyonidae). Foto: NOAA Office of Ocean Exploration and Research.

Temat för årets FishBase Symposium var “Fiskar På Djupet”, och fokuserade på djuphavet. Som “djuphav” räknas allt som är djupare än 200 meter, gränsen för fotosyntes, och djuphav är därmed världens i särklass största biotop — men trots det vet vi inte mycket om den. 230 registrerade deltagare fick höra sex inbjudna experter berätta om sin forskning på fiskar i djuphavet:

 • Alan G. Priede gav en överblick över djuphavet, och hur djuphavsfaunan har förändrats över geologisk tid.
 • Alan Jamieson visade bilder och berättade om världens djupast levande fiskar.
 • Fanny de Busserolles berättade om fiskars ögon och djuphavsfiskars anpassningar till mörkret i djuphavet.
 • Jan Yde Poulsen berättade om nyupptäckta fiskarter ur djuphavet.
 • Sarah Viana berättade om diversiteten hos tropiska djuphavs-broskfiskar, och gav också kort överblick över naturhistoriska samlingar i Brasilien.
 • Nicolas Straube berättade om hur han använder DNA ur djur i museisamlingar för att utreda släktskap och evolution hos bioluminiscenta djuphavshajar.

Sarah Viana berättade om broskfiskar i djuphavet. Foto: Hanna Pauser Lindgren. CC-BY-SA

Föredragen filmades, och kan ses på FishBase Swedens Youtube kanal. Missa inte att även tidigare års föreläsningar finns på kanalen.

An English-language summary from the Symposium is available for download here / En engelskpråkig rapport från Symposiet finns för nedladdning här: FishBase Symposium 2018 Summary (PDF)

Audience, FishBase Symposium 2018

FishBase Sweden vill tacka alla deltagare för att ni gjorde FishBase Symposium 2018 till en sådan framgång, och hoppas få se er alla igen till FishBase Symposium 2019!
Foto: Hanna Pauser Lindgren. CC-BY-SA

Snart är det dags för FishBase Symposium 2018 — Fiskar på djupet! Fishes at depth!

Den 15 oktober 2018 är det dags för FishBase Symposium 2018 på Naturhistoriska riksmuseet. Årets tema är Fiskar på djupet!

Långnosad havsmus

Långnosad havsmus (Harriotta raleighana), förekommer från cirka 200 meter ned till 2600 meters djup i Stilla Havet. Foto: NOAA Office of Ocean Exploration and Research, Gulf of Mexico 2017. CC-BY 2.0

Djuphaven är några av de minst utforskade platserna i hela världen, och nya djuplevande fiskarter upptäcks regelbundet. Samtidigt ökar exploateringstrycket, med bland annat djuphavstrålning, oljeutvinning och gruvdrift. Vad är det för fisk som finns nere i djupen? Vad vet vi egentligen om fiskar och fiske i djuphaven? FishBase Sverige har bjudit in sju framstående experter som kommer att berätta om olika aspekter på fiskar i djuphaven.

Tid: Måndag den 15 oktober 2018, heldag med start 9:30. Registrering från 9:00.

Plats: Stora hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.

Poster: Det blir en posterutställning i anslutning till symposiet. Ange i din anmälan om du vill presentera en poster eller annat informationsmaterial.

Anmälan: Lunch ingår om du anmält dig senast 11 oktober 2018.

Information: Föredragen hålls på engelska.

 Sprid gärna denna inbjudan vidare till kollegor och vänner som kan vara intresserade!