Category Archives: Okategoriserade

Två veckor kvar! FishBase symposium 2019 – Fiskar i Rörelse!


Den 21 oktober 2019 är det dags för FishBase Symposium 2019 på Naturhistoriska riksmuseet. Årets tema är Fiskar i rörelse! 

Alla fiskar är i rörelse, vissa vandrar hundratalsmil för att nå sina lekplatser, medan andra bara vandrar vertikalt genom vattenmassorna. En del kan förflytta sig över land, andra använder sina fenor till att flyga över vattenytan. Det finns mycket mer att lära om fiskarnas rörliga liv.

Slamkrypare (Boleophthalmus boddarti) kan hittas i tropiska tidvattenzoner där de använder sig av sina fenor för att röra sig på land. Foto: JJ Harrison [CC BY-SA 3.0]

FishBase Sverige har bjudit in sex framstående experter som kommer berätta om olika aspekter på fiskar i rörelse:

 • Zeehan Jaafar, National University of Singapore, Singapore: Fishes out of water: mudskippers and the evolution of terrestriality
 • Leo Nico, United States Geological Survey, USA: Here, there, and everywhere: alien fishes in motion.
 • Lise Comte, University of Tennessee, Knoxville, USA: Some like it hot (and slow): how vulnerable are freshwater fishes to climate change?
 • Håkan Westerberg, SLU, Sverige: Eel migration
 • Ana Silva, Norwegian Institute for Nature Research, Norge: Fish in a hydrodynamic world: a conservation approach
 • Philipp E. Hirsch, University of Basel, Schweiz: Unauthorized entry prohibited! Research towards species-specific migration barriers to stop the upstream dispersal of invasive gobies.  

Tid: Måndag den 21 oktober 2019, heldag med start 9:30. Registrering från 9:00.

Plats: Stora hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.

Poster: Det blir en posterutställning i anslutning till symposiet. Ange i din anmälan om du vill presentera en poster eller annat informationsmaterial.

Anmälan: Lunch ingår om du anmält dig senast 17 oktober 2019. Skicka din anmälan till fishbase@nrm.se eller ring 08-519 541 66.

Information: Föredragen hålls engelska. Program kan hittas här.

Sprid gärna denna inbjudan vidare till kollegor och vänner som kan vara intresserade!

Vi behandlar dina personuppgifter (namn, email, önskemål för lunch) i samband med att du anmäler dig till symposiet. Uppgifterna används till planering och genomförande av symposiet. Rättslig grund för vår användning av personuppgifter är att kunna fullgöra det avtal som ingåtts i samband med anmälan till symposiet.

FishBase Symposium 2018: Fishes At Depth! / Fiskar På Djupet!

Ghostfish (family Aphyonidae). Image courtesy of the NOAA Office of Ocean Exploration and Research.

En nyupptäckt djuphavsart av spökfisk (familjen Aphyonidae). Foto: NOAA Office of Ocean Exploration and Research.

Temat för årets FishBase Symposium var “Fiskar På Djupet”, och fokuserade på djuphavet. Som “djuphav” räknas allt som är djupare än 200 meter, gränsen för fotosyntes, och djuphav är därmed världens i särklass största biotop — men trots det vet vi inte mycket om den. 230 registrerade deltagare fick höra sex inbjudna experter berätta om sin forskning på fiskar i djuphavet:

 • Alan G. Priede gav en överblick över djuphavet, och hur djuphavsfaunan har förändrats över geologisk tid.
 • Alan Jamieson visade bilder och berättade om världens djupast levande fiskar.
 • Fanny de Busserolles berättade om fiskars ögon och djuphavsfiskars anpassningar till mörkret i djuphavet.
 • Jan Yde Poulsen berättade om nyupptäckta fiskarter ur djuphavet.
 • Sarah Viana berättade om diversiteten hos tropiska djuphavs-broskfiskar, och gav också kort överblick över naturhistoriska samlingar i Brasilien.
 • Nicolas Straube berättade om hur han använder DNA ur djur i museisamlingar för att utreda släktskap och evolution hos bioluminiscenta djuphavshajar.

Sarah Viana berättade om broskfiskar i djuphavet. Foto: Hanna Pauser Lindgren. CC-BY-SA

Föredragen filmades, och kan ses på FishBase Swedens Youtube kanal. Missa inte att även tidigare års föreläsningar finns på kanalen.

An English-language summary from the Symposium is available for download here / En engelskpråkig rapport från Symposiet finns för nedladdning här: FishBase Symposium 2018 Summary (PDF)

Audience, FishBase Symposium 2018

FishBase Sweden vill tacka alla deltagare för att ni gjorde FishBase Symposium 2018 till en sådan framgång, och hoppas få se er alla igen till FishBase Symposium 2019!
Foto: Hanna Pauser Lindgren. CC-BY-SA

Snart är det dags för FishBase Symposium 2018 — Fiskar på djupet! Fishes at depth!

Den 15 oktober 2018 är det dags för FishBase Symposium 2018 på Naturhistoriska riksmuseet. Årets tema är Fiskar på djupet!

Långnosad havsmus

Långnosad havsmus (Harriotta raleighana), förekommer från cirka 200 meter ned till 2600 meters djup i Stilla Havet. Foto: NOAA Office of Ocean Exploration and Research, Gulf of Mexico 2017. CC-BY 2.0

Djuphaven är några av de minst utforskade platserna i hela världen, och nya djuplevande fiskarter upptäcks regelbundet. Samtidigt ökar exploateringstrycket, med bland annat djuphavstrålning, oljeutvinning och gruvdrift. Vad är det för fisk som finns nere i djupen? Vad vet vi egentligen om fiskar och fiske i djuphaven? FishBase Sverige har bjudit in sju framstående experter som kommer att berätta om olika aspekter på fiskar i djuphaven.

Tid: Måndag den 15 oktober 2018, heldag med start 9:30. Registrering från 9:00.

Plats: Stora hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.

Poster: Det blir en posterutställning i anslutning till symposiet. Ange i din anmälan om du vill presentera en poster eller annat informationsmaterial.

Anmälan: Lunch ingår om du anmält dig senast 11 oktober 2018.

Information: Föredragen hålls på engelska.

 Sprid gärna denna inbjudan vidare till kollegor och vänner som kan vara intresserade!