FISKARIchthyology Icon   Hem   British Flag   Chinese Flag   Alla fiskar
Ichthyologisk information från Sektionen för vertebratzoologi
Naturhistoriska riksmuseet
Senaste uppdatering:2006-03-26

SVENSKA FISKAR

Förteckning över fiskar i Sveriges sötvatten

Sammanställd av Sven O Kullander

Följande fiskar och rundmunnar är kända från sötvatten i Sverige. Listan upptar både naturligt förekommande arter och sådans som inplanterats och bildat självreproducerande bestånd på minst en plats. Systematiken följer Kottelat (1997), förutom att Vimba står som synonym till Abramis. Det svenska namn som anges för varje art är det vanligen förekommande, men flera arter är kända under olika namn i olika regioner och under olika uppväxtstadier. Habitat anger den huvudsakliga livsmiljön, med särskild hänsyn till salthalten, men Östersjön har en blandning av sötvattenarter och marina arter som omöjliggör en förenklad klassificering av många svenska arter. Hotstatus är den rödlistningskategori som anges i Gärdenfors (2005), och som bygger på IUCNs hotkategorier, nämligen Försvunnen (RE), Akut hotad (CR), Sårbar (VU), Missgynnad (NT), Kunskapsbrist (DD) och Livskraftig (LC). Listningen gäller för Salvelinus umbla endast sydsvenska bestånd, för Salmo salar endast Gullspångsbeståndet, och Triglopsis quadricornis endast insjöbestånd. Illustrationerna är tagna ur Fries, et al. (1836-1857).

Det finns också en lista över samtliga svenska fiskar, inklusive de marina arterna.

till Länkskafferiet


ORDNING
Familj
Vetenskapligt namnSvenskt namnHabitatHotstatus

PETROMYZONTIFORMES — nejonögon
Petromyzontidae
nejonögon
Petromyzon marinus Linnaeus, 1758HavsnejonögaMarin, anadromStarkt hotad (EN)
Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758) FlodnejonögaSötvattenMissgynnad (NT)
Lampetra planeri (Bloch, 1784)BäcknejonögaSötvattenLivskraftig (LC)
 
ACIPENSERIFORMES — störartade fiskar
Acipenseridae
störfiskar
Acipenser oxyrinchus Mitchill, 1815Stör Kustlevande, anadromFörsvunnen (RE)
 
ANGUILLIFORMES — ålartade fiskar
Anguillidae
ålfiskar
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) Ål KatadromAkut hotad (CR)
 
CLUPEIFORMES — sillartade fiskar
Clupeidae
sillfiskar
Alosa fallax (La Cépéde, 1800) Staksill Kustlevande, anadromEj tillämplig (NA)
 
CYPRINIFORMES — karpartade fiskar
Cyprinidae
karpfiskar
Abramis ballerus (Linnaeus, 1758) FarenSötvattenLivskraftig (LC)
Abramis bjoerkna (Linnaeus, 1758) BjörknaSötvattenLivskraftig (LC)
Abramis brama (Linnaeus, 1758)BraxenSötvattenLivskraftig (LC)
Abramis vimba (Linnaeus, 1758) VimmaSötvattenKunskapsbrist (DD)
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) LöjaSötvattenLivskraftig (LC)
Aspius aspius (Linnaeus, 1758) AspSötvattenSårbar (VU)
Carassius carassius (Linnaeus, 1758) RudaSötvattenLivskraftig (LC)
Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 KarpSötvattenInplanterad
Gobio gobio (Linnaeus, 1758) SandkrypareSötvattenLivskraftig (LC)
Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) GroplöjaSötvattenMissgynnad (NT)
Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) IdSötvattenLivskraftig (LC)
Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) StämSötvattenLivskraftig (LC)
Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758) SkärknivSötvattenEj tillämplig (NA)
Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) ElritsaSötvattenLivskraftig (LC)
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) MörtSötvattenLivskraftig (LC)
Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) SarvSötvattenLivskraftig (LC)
Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) FärnaSötvattenLivskraftig (LC)
Tinca tinca (Linnaeus, 1758) SutareSötvattenLivskraftig (LC)d
 
Cobitidae
nissögefiskar
Cobitis taenia Linnaeus, 1758 Nissöga SötvattenLivskraftig (LC)
 
Balitoridae
grönlingsfiskar
Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) Grönling SötvattenLivskraftig (LC)
 
SILURIFORMES — malar
Siluridae
egentliga malar
Silurus glanis Linnaeus, 1758 Mal SötvattenAkut hotad (CR)
 
ESOCIFORMES — gäddartade fiskar
Esocidae
gäddfiskar
Esox lucius Linnaeus, 1758 Gädda SötvattenLivskraftig (LC)
 
SALMONIFORMES — laxartade fiskar
Salmonidae
laxfiskar
Oncorhynchus clarki (Richardson, 1836) Strupsnittsöring SötvattenInplanterad
Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) RegnbågeSötvattenInplanterad
Oncorhynchus nerka (Walbaum, 1792) IndianlaxSötvattenInplanterad
Salmo salar Linnaeus, 1758 LaxSötvatten, anadromLivskraftig (LC), lokalt Starkt hotad (EN)
Salmo trutta Linnaeus, 1758 ÖringSötvatten, anadromLivskraftig (LC)
Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758) FjällrödingSötvattenLivskraftig (LC)
Salvelinus fontinalis (Mitchill, 1855) BäckrödingSötvattenInplanterad
Salvelinus namaycush (Walbaum, 1792)Canadaröding SötvattenInplanterad
Salvelinus umbla (Linnaeus, 1758)StorrödingSötvattenLivskraftig (LC), lokalt Starkt hotad (EN)
Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) HarrSötvattenLivskraftig (LC)
 
Coregonidae
sikfiskar
Coregonus albula Linnaeus, 1758 SiklöjaSötvattenLivskraftig (LC)
Coregonus maraena (Bloch, 1779) ÄlvsikSötvattenLivskraftig (LC)
Coregonus maxillaris Günther, 1866 StorsikSötvattenLivskraftig (LC)
Coregonus megalops Widegren, 1863 BlåsikSötvattenLivskraftig (LC)
Coregonus nilssoni Valenciennes, 1848 PlanktonsikSötvattenLivskraftig (LC)
Coregonus pallasii Valenciennes, 1848 AspsikSötvattenLivskraftig (LC)
Coregonus peled (Gmelin, 1789)StorskallesikSötvattenAkut hotad (CR)
Coregonus trybomi Svärdson, 1979 VårsiklöjaSötvattenAkut hotad (CR)
Coregonus widegreni Malmgren, 1863SandsikSötvattenLivskraftig (LC)
Osmeridae
norsfiskar
Osmerus eperlanomarinus (Bloch, 1782) bracknors Brackvatten, marinEj bedömd (NE)
Osmerus eperlanus (Linnaeus, 1758) NorsSötvatten, brackvattenLivskraftig (LC)
 
GADIFORMES — torskartade fiskar
Lotidae
lakefiskar
Lota lota (Linnaeus, 1758) LakeSötvattenLivskraftig (LC)
 
GASTEROSTEIFORMES — spiggartade fiskar
Gasterosteidae
spiggfiskar
Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 StorspiggEuryhalinLivskraftig (LC)
Pungitius pungitius (Linnaeus, 1758) Småspigg EuryhalinLivskraftig (LC)
 
SCORPAENIFORMES — kindpansrade fiskar
Cottidae
simpor
Cottus gobio Linnaeus, 1758 StensimpaSötvattenLivskraftig (LC)
Cottus koshewnikowi (Gratzianow, 1907) Rysk simpaSötvattenLivskraftig (LC)
Cottus poecilopus Heckel, 1836 BergsimpaSötvattenLivskraftig (LC)
Triglopsis quadricornis (Linnaeus, 1758) HornsimpaSöt- och brackvattenLivskraftig (LC)
 
PERCIFORMES — abborrartade fiskar
Percidae
abborrfiskar
Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 AbborreSötvattenLivskraftig (LC)
Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) GösSötvattenLivskraftig (LC)
Gymnocephalus cernua (Linnaeus, 1758)GärsSötvattenLivskraftig (LC)
 
PLEURONECTIFORMES — plattfiskar
Pleuronectidae
flundrefiskar
Platichthys flesus (Linnaeus, 1758)SkrubbskäddaMarin, estuarinLivskraftig (LC)

Litteratur

Gärdenfors, U. (red). 2005. Rödlistade arter i Sverige 2005. The 2005 Red List of Swedish species. Artdatabanken, Uppsala, 496 pp.
Fries, B. Fr., C. U. Ekström & C. J. Sundewall. 1836-1857. Skandinaviens Fiskar. P.A. Norstedt & Söner, Stockholm, IV+222 ss. Appendix 1-44, 1-140, pl. 1-60.
Kottelat, M. 1997. European freshwater fishes. An heuristic checklist of the freshwater fishes of Europe (exclusive of former USSR), with an introduction for non-systematists and comments on nomenclature and conservation. Biologia, Zool., 52, suppl. 5: 1-271.

Copyright © Sven O Kullander och Naturhistoriska riksmuseet, 1994-2005; kan fritt användas för akademiska och icke-kommersiella ändamål.
Ange källa som: Kullander, S.O. 2003. Svenska fiskar: Förteckning över fiskar i Sveriges sötvatten. World Wide Web elektronisk publikation; Naturhistoriska riksmuseet. http://artedi.nrm.se/fishbase_se/sverige/swedfish.shtml.se, 2017-11-25
Ansvarig för sidan: Sven O Kullander — Kommentarer om NRMs webbplats