FISKARIchthyology Icon  Hem   British Flag In English   Sötvatten
Ichthyologisk information från Sektionen för vertebratzoologi
Naturhistoriska riksmuseet
Senaste uppdatering:2006-03-26

SVENSKA FISKAR

Förteckning över svenska fiskar

Sammanställd av Sven O Kullander

Den svenska fiskfaunan omfattar omkring 140 regelbundet förekommande inhemska arter. Ändå finns mer än 250 arter registrerade från svenska vatten under historisk tid. Många arter är kända härifrån bara från ett eller ett fåtal individ som förirrat sig till svenska kusten från mer avlägsna huvudsakliga utbredningsområden. Ett inte ringa antal är resultatet av utsättningar i andra länder i baltiska regionen, men de förblir sällsynta här. Några av arterna på listan har avsiktligt inplanterats i sötvatten med har inte etablerat självreproducerande bestånd.

Listan är föremål för fortlöpande uppdatering. Alla förslag till förbättringar är välkomna.

Callionymus lyra, från Fries et al., 1836-1857. Skandinaviens Fiskar

FAMILJ VETENSKAPLIGT NAMN SVENSKT NAMN HABITAT FÖREKOMST HOTSTATUS
 
AMPHIOXIFORMES — lansettfiskar
Branchiostomatidae Branchiostoma lanceolatum lansettfisk Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
 
MYXINIFORMES — pirålar
Myxinidae Myxine glutinosa pirål Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
 
PETROMYZONTIFORMES — nejonögon
Petromyzontidae Lampetra fluviatilis flodnejonöga Sötvatten Inhemsk och regelbunden Missgynnad (NT)
Petromyzontidae Lampetra planeri bäcknejonöga Sötvatten Inhemsk och regelbunden Ingen
Petromyzontidae Petromyzon marinus havsnejonöga Sötvatten,Marin Inhemsk och regelbunden Starkt hotad (EN)
 
CHIMAERIFORMES — havsmusfiskar
Chimaeridae Chimaera monstrosa havsmus Marin Inhemsk och regelbunden Sårbar (VU)
 
LAMNIFORMES — håbrandsartade hajar
Alopiidae Alopias vulpinus rävhaj Marin Sporadisk Ingen
Alopiidae Cetorhinus maximus brugd Marin Sporadisk Starkt hotad (EN)
Alopiidae Lamna nasus håbrand, sillhaj Marin Inhemsk och regelbunden Akut hotad (CR)
 
CARCHARHINIFORMES — gråhajartade hajar
Triakidae Galeorhinus galeus gråhaj Marin Inhemsk och regelbunden Sårbar (VU)
Triakidae Mustelus asterias nordlig hundhaj, glatthaj Marin Sporadisk Ingen
Carcharhinidae Carcharhinus longimanus årfenhaj Marin Sporadisk Ingen
Carcharhinidae Prionace glauca blåhaj Marin Sporadisk Ingen
Pentanchidae Galeus melastomus hågäl Marin Sporadisk Ingen
Scyliorhinidae Scyliorhinus canicula småfläckig rödhaj Marin Inhemsk och regelbunden Kunskapsbrist (DD)
Scyliorhinidae Scyliorhinus stellaris storfläckig rödhaj Marin Sporadisk Ingen
 
SQUALIFORMES — pigghajartade hajar
Etmopteridae Etmopterus spinax blåkäxa Marin Inhemsk och regelbunden Sårbar (VU)
Somniosidae Somniosus microcephalus håkäring Marin Inhemsk och regelbunden Kunskapsbrist (DD)
Squalidae Squalus acanthias pigghaj Marin Inhemsk och regelbunden Starkt hotad (EN)
 
SQUATINIFORMES — havsängelartade hajar
Squatinidae Squatina squatina havsängel Marin Sporadisk Ingen
 
RAJIFORMES — rockor
Rajidae Amblyraja radiata klorocka Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Rajidae Dipturus batis slätrocka Marin Inhemsk och regelbunden Akut hotad (CR)
Rajidae Dipturus linteus vitrocka, blaggarnsrocka Marin Ej bekräftad Ingen
Rajidae Dipturus nidarosiensis svartbuksrocka Marin Ej bekräftad Ingen
Rajidae Dipturus oxyrinchus plogjärnsrocka Marin Sporadisk Ingen
Rajidae Leucoraja fullonica näbbrocka Marin Ej bekräftad Ingen
Rajidae Leucoraja naevus blomrocka Marin Sporadisk Ingen
Rajidae Raja clavata knaggrocka Marin Inhemsk och regelbunden Sårbar (VU)
Dasyatididae Dasyatis pastinaca spjutrocka, stingrocka Marin Sporadisk Ingen
Myliobatidae Myliobatis aquila örnrocka Marin Sporadisk Ingen
 
ACIPENSERIFORMES — störartade fiskar
Acipenseridae Acipenser baeri sibirisk stör Brackvatten Introduktion från grannland; ej etablerad Ingen
Acipenseridae Acipenser gueldenstaedti rysk stör Brackvatten Introduktion från grannland; ej etablerad Ingen
Acipenseridae Acipenser ruthenus sterlett Sötvatten, brackvatten Introduktion från grannland, ej etablerad Ingen
Acipenseridae Acipenser oxyrinchus stör Sötvatten, marin, brackvatten Sporadisk, tidigare inhemsk och regelbunden Försvunnen (RE)
Acipenseridae Huso huso hus Brackvatten Introduktion från grannland?, ej etablerad Ingen
 
ANGUILLIFORMES — ålartade fiskar
Anguillidae Anguilla anguilla ål Sötvatten, marin, brackvatten Inhemsk och regelbunden Akut hotad (CR)
Congridae Conger conger havsål Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Nemichthyidae Nemichthys scolopaceus trådål Marin Sporadisk Ingen
 
CLUPEIFORMES — sillartade fiskar
Clupeidae Alosa alosa majfisk Sötvatten, marin, brackvatten Inhemsk och regelbunden Ej tillämplig (NA)
Clupeidae Alosa fallax staksill Sötvatten, marin, brackvatten Inhemsk och regelbunden Ej tillämplig (NA)
Clupeidae Clupea harengus sill, strömming Marin, brackvatten Inhemsk och regelbunden Ingen
Clupeidae Sardina pilchardus sardin Marin Sporadisk Ingen
Clupeidae Sprattus sprattus skarpsill, vassbuk Marin, brackvatten Inhemsk och regelbunden Ingen
Engraulididae Engraulis encrasicolus ansjovis Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
 
CYPRINIFORMES — karpartade fiskar
Cyprinidae Abramis ballerus faren Sötvatten Inhemsk och regelbunden Livskraftig (LC)
Cyprinidae Abramis bjoerkna björkna Sötvatten Inhemsk och regelbunden Ingen
Cyprinidae Abramis brama braxen Sötvatten Inhemsk och regelbunden Ingen
Cyprinidae Abramis vimba vimma Sötvatten Inhemsk och regelbunden Kunskapsbrist (DD)
Cyprinidae Alburnus alburnus löja, benlöja Sötvatten Inhemsk och regelbunden Ingen
Cyprinidae Aspius aspius asp Sötvatten Inhemsk och regelbunden Sårbar (VU)
Cyprinidae Carassius carassius ruda Sötvatten Inhemsk och regelbunden Ingen
Cyprinidae Ctenopharyngodon idella gräskarp Sötvatten Inplanterad Ingen
Cyprinidae Cyprinus carpio karp Sötvatten Inplanterad Ingen
Cyprinidae Gobio gobio sandkrypare Sötvatten Inhemsk och regelbunden Livskraftig (LC)
Cyprinidae Hypophthalmichthys molitrix silverkarp Sötvatten Inplanterad Ingen
Cyprinidae Hypophthalmichthys nobilis marmorkarp Sötvatten Inplanterad, Introduktion från grannland Ingen
Cyprinidae Leucaspius delineatus groplöja Sötvatten Inhemsk och regelbunden Missgynnad (NT)
Cyprinidae Leuciscus idus id Sötvatten Inhemsk och regelbunden Ingen
Cyprinidae Leuciscus leuciscus stäm Sötvatten Inhemsk och regelbunden Ingen
Cyprinidae Pelecus cultratus skärkniv Sötvatten Inhemsk och regelbunden Ej tillämplig (NA)
Cyprinidae Phoxinus phoxinus elritsa Sötvatten Inhemsk och regelbunden Ingen
Cyprinidae Rutilus rutilus mört Sötvatten Inhemsk och regelbunden Ingen
Cyprinidae Scardinius erythrophthalmus sarv Sötvatten Inhemsk och regelbunden Ingen
Cyprinidae Squalius cephalus färna Sötvatten Inhemsk och regelbunden Livskraftig (LC)
Cyprinidae Tinca tinca sutare Sötvatten Inhemsk och regelbunden Ingen
Cobitidae Cobitis taenia nissöga Sötvatten, brackvatten Inhemsk och regelbunden Livskraftig (LC)
Balitoridae Barbatula barbatula grönling Sötvatten Inhemsk och regelbunden Livskraftig (LC)
 
SILURIFORMES — malar
Siluridae Silurus glanis mal Sötvatten Inhemsk och regelbunden Akut hotad (CR)
 
ARGENTINIFORMES — guldlaxartade fiskar
Argentinidae Argentina silus guldlax Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Argentinidae Argentina sphyraena silverfisk Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
 
 
SALMONIFORMES — laxartade fiskar
Osmeridae Mallotus villosus lodda Marin Sporadisk Ingen
Osmeridae Osmerus eperlanomarinus slom Sötvatten, brackvatten, marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Osmeridae Osmerus eperlanus nors Sötvatten, brackvatten Inhemsk och regelbunden Ingen
Coregonidae Coregonus albula siklöja Sötvatten Inhemsk och regelbunden Ingen
Coregonidae Coregonus maraena älvsik Sötvatten Inhemsk och regelbunden Ingen
Coregonidae Coregonus maxillaris storsik Sötvatten Inhemsk och regelbunden Ingen
Coregonidae Coregonus megalops blåsik Sötvatten Inhemsk och regelbunden Ingen
Coregonidae Coregonus nilssoni planktonsik Sötvatten Inhemsk och regelbunden Ingen
Coregonidae Coregonus pallasii aspsik Sötvatten Inhemsk och regelbunden Ingen
Coregonidae Coregonus peled storskallesik Sötvatten Inhemsk och regelbunden Akut hotad (CR)
Coregonidae Coregonus trybomi vårsiklöja Sötvatten Inhemsk och regelbunden Akut hotad (CR)
Coregonidae Coregonus widegreni sandsik Sötvatten Inhemsk och regelbunden Ingen
Salmonidae Hucho hucho donaulax Sötvatten Inplanterad Ingen
Salmonidae Oncorhynchus clarki strupsnittsöring Sötvatten Inplanterad Ingen
Salmonidae Oncorhynchus gorbuscha puckellax Sötvatten, brackvatten Introduktion från grannland Ingen
Salmonidae Oncorhynchus kisutch silverlax Sötvatten, brackvatten Introduktion från grannland Ingen
Salmonidae Oncorhynchus mykiss regnbåge Sötvatten, brackvatten Inplanterad Ingen
Salmonidae Oncorhynchus nerka indianlax Sötvatten Inplanterad Ingen
Salmonidae Salmo salar lax Sötvatten, marin, brackvatten Inhemsk och regelbunden Livskraftig (LC), lokalt starkt hotad (EN)
Salmonidae Salmo trutta öring Sötvatten, marin, brackvatten Inhemsk och regelbunden Livskraftig (LC)
Salmonidae Salvelinus alpinus fjällröding Sötvatten Inhemsk och regelbunden Ingen
Salmonidae Salvelinus fontinalis bäckröding Sötvatten Inplanterad Ingen
Salmonidae Salvelinus namaycush canadaröding, kanadaröding Sötvatten Inplanterad Ingen
Salmonidae Salvelinus umbla storröding Sötvatten Inhemsk och regelbunden Livskraftig (LC), lokalt starkt hotad (EN)
Salmonidae Thymallus thymallus harr Sötvatten Inhemsk och regelbunden Livskraftig (LC)
 
ESOCIFORMES — gäddartade fiskar
Esocidae Esox lucius gädda Sötvatten Inhemsk och regelbunden Ingen
 
STOMIIFORMES — drakfiskartade fiskar
Sternoptychidae Argyropelecus olfersii pärlemorfisk, Olfers silveryxa Marin Sporadisk Ingen
Sternoptychidae Maurolicus muelleri laxsill Marin Sporadisk Ingen
 
AULOPIFORMES — aulopiformer
Paralepididae Arctozenus risso mindre laxtobis Marin Sporadisk Ingen
Paralepididae Magnisudis atlantica laxtobis Marin Sporadisk Ingen
 
MYCTOPHIFORMES — prickfiskartade fiskar
Myctophidae Notoscopelus kroyeri större prickfisk Marin Sporadisk Ingen
 
LAMPRIDIFORMES — glansfiskartade fiskar
Lampridae Lampris guttatus glansfisk Marin Sporadisk Ingen
Regalecidae Regalecus glesne sillkung Marin Sporadisk Ingen
Trachipteridae Trachipterus arcticus vågmär Marin Sporadisk Ingen
 
GADIFORMES — torskartade fiskar
Gadidae Gadiculus argenteus silvertorsk Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Gadidae Gadus morhua torsk Marin, brackvatten Inhemsk och regelbunden Starkt hotad (EN)
Gadidae Melanogrammus aeglefinus kolja Marin Inhemsk och regelbunden Missgynnad (NT)
Gadidae Merlangius merlangus vitling Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Gadidae Micromesistius poutassou kolmule, blåvitling Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Gadidae Pollachius pollachius lyrtorsk, bleka Marin Inhemsk och regelbunden Starkt hotad (EN)
Gadidae Pollachius virens gråsej Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Gadidae Trisopterus esmarkii vitlinglyra Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Gadidae Trisopterus luscus skäggtorsk Marin Sporadisk Ingen
Gadidae Trisopterus minutus glyskolja Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Lotidae Brosme brosme lubb Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Lotidae Ciliata mustela femtömmad skärlånga Marin Inhemsk och regelbunden Livskraftig (LC)
Lotidae Ciliata septentrionalis nordlig skärlånga Marin Sporadisk Ingen
Lotidae Enchelyopus cimbrius fyrtömmad skärlånga Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Lotidae Gaidropsarus vulgaris tretömmad skärlånga Marin Inhemsk och regelbunden Ej tillämplig (NA)
Lotidae Lota lota lake Sötvatten Inhemsk och regelbunden Ingen
Lotidae Molva dypterygia birkelånga Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Lotidae Molva molva långa Marin Inhemsk och regelbunden Sårbar (VU)
Macrouridae Coryphaenoides rupestris skoläst Marin Inhemsk och regelbunden Sårbar (VU)
Macrouridae Malacocephalus laevis småfjällig skoläst Marin Sporadisk Ingen
Merlucciidae Merluccius merluccius kummel Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Phycidae Phycis blennoides fjällbrosme Marin (Inhemsk och regelbunden) Ingen
Ranicipitidae Raniceps raninus paddtorsk Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
 
BATRACHOIDIFORMES — paddfiskartade fiskar
Batrachoididae Halobatrachus didactylus paddfisk Marin Sporadisk Ingen
 
LOPHIIFORMES — marulkartade fiskar
Lophiidae Lophius piscatorius marulk Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
 
ZEIFORMES — sanktpersfiskartade fiskar
Zeidae Zeus faber sanktpersfisk, Sankt Pers fisk Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
 
BERYCIFORMES — beryxartade fiskar
Berycidae Beryx decadactylus nordisk beryx Marin Sporadisk Ingen
 
BELONIFORMES — näbbgäddartade fiskar
Belonidae Belone belone näbbgädda, horngädda Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Scomberesocidae Scomberesox saurus makrillgädda Marin Sporadisk Ingen
 
GASTEROSTEIFORMES — spiggartade fiskar
Macroramphosidae Macroramphosus scolopax snäppfisk Marin Sporadisk Ingen
Gasterosteidae Gasterosteus aculeatus storspigg Sötvatten, marin, brackvatten Inhemsk och regelbunden Ingen
Gasterosteidae Pungitius pungitius småspigg Sötvatten, marin, brackvatten Inhemsk och regelbunden Ingen
Gasterosteidae Spinachia spinachia tångspigg Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Syngnathidae Entelurus aequoraeus större havsnål Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Syngnathidae Nerophis lumbriciformis krumnosig havsnål Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Syngnathidae Nerophis ophidion mindre havsnål Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Syngnathidae Syngnathus acus större kantnål Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Syngnathidae Syngnathus rostellatus mindre kantnål Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Syngnathidae Syngnathus typhle tångsnälla Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
 
MUGILIFORMES — multeartade fiskar
Mugilidae Chelon labrosus tjockläppad multe Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Mugilidae Liza aurata guldmulte Marin Sporadisk Ingen
Mugilidae Liza ramada tunnläppad multe Marin Sporadisk Ingen
 
SCORPAENIFORMES — kindpansrade fiskar
Agonidae Agonus cataphractus skäggsimpa Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Cottidae Artediellus atlanticus halvulk Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Cottidae Cottus gobio stensimpa Sötvatten Inhemsk och regelbunden Ingen
Cottidae Cottus koshewnikowi rysk simpa Sötvatten Inhemsk och regelbunden Livskraftig (LC)
Cottidae Cottus poecilopus bergsimpa Sötvatten Inhemsk och regelbunden Ingen
Cottidae Icelus bicornis klykskrabb Marin Inhemsk och regelbunden Ej tillämplig (NA)
Cottidae Micrenophrys lilljeborgii taggsimpa Marin Inhemsk och regelbunden Kunskapsbrist (DD)
Cottidae Myoxocephalus scorpius rötsimpa Marin, brackvatten Inhemsk och regelbunden Ingen
Cottidae Taurulus bubalis oxsimpa, dvärgsimpa Marin, brackvatten Inhemsk och regelbunden Ingen
Cottidae Triglops murrayi simpknot Marin Sporadisk Ingen
Cottidae Triglopsis quadricornis hornsimpa Sötvatten, brackvatten Inhemsk och regelbunden Livskraftig (LC)
Cyclopteridae Cyclopterus lumpus sjurygg Marin, brackvatten Inhemsk och regelbunden Ingen
Cyclopteridae Liparis liparis ringbuk Marin, brackvatten Inhemsk och regelbunden Ingen
Cyclopteridae Liparis montagui tångringbuk Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Triglidae Chelidonichthys cuculus rödknot Marin Sporadisk Ingen
Triglidae Chelidonichthys gurnardus knot, knorrhane Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Triglidae Chelidonichthys lastoviza tvärbandad knot Marin Sporadisk Ingen
Triglidae Chelidonichthys lucerna fenknot Marin Sporadisk Ingen
Triglidae Trigla lyra lyrknot Marin Sporadisk Ingen
Sebastidae Helicolenus dactylopterus blåkäft Marin Sporadisk Ingen
Sebastidae Sebastes norvegicus större kungsfisk, uer Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Sebastidae Sebastes viviparus mindre kungsfisk Marin Inhemsk och regelbunden Missgynnad (NT)
 
PERCIFORMES — abborrartade fiskar
Ammodytidae Ammodytes marinus havstobis Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Ammodytidae Ammodytes tobianus kusttobis Marin, brackvatten Inhemsk och regelbunden Ingen
Ammodytidae Hyperoplus lanceolatus tobiskung Marin, brackvatten Inhemsk och regelbunden Ingen
Anarhichadidae Anarhichas denticulatus blå havskatt Marin Sporadisk Ingen
Anarhichadidae Anarhichas lupus havskatt Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Anarhichadidae Anarhichas minor fläckig havskatt Marin Sporadisk Ingen
Bramidae Brama brama havsbraxen Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Bramidae Pterycombus brama fengömmare Marin Sporadisk Ingen
Callionymidae Callionymus lyra randig sjökock Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Callionymidae Callionymus maculatus fläckig sjökock Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Caproidae Capros aper trynfisk Marin Sporadisk Ingen
Carangidae Naucrates ductor lotsfisk Marin Sporadisk Ingen
Carangidae Trachinotus ovatus blå gaffelmakrill Marin Sporadisk Ingen
Carangidae Trachurus trachurus taggmakrill Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Centrarchidae Micropterus dolomieu svartabborre Sötvatten Inplanterad Ingen
Centrarchidae Micropterus salmoides öringabborre Sötvatten Inplanterad Ingen
Centrolophidae Centrolophus niger svartfisk Marin Sporadisk Ingen
Centrolophidae Hyperoglyphe perciformis svartfening Marin Sporadisk Ingen
Centrolophidae Schedophilus medusophagus engelsk svartfisk Marin Sporadisk Ingen
Gempylidae Lepidopus caudatus strumpebandsfisk Marin Sporadisk Ingen
Gempylidae Nesiarchus nasutus havsgädda Marin Sporadisk Ingen
Gobiesocidae Diplecogaster bimaculata tvåfläckig dubbelsugare Marin Sporadisk Ingen
Gobiidae Aphia minuta klarbult Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Gobiidae Crystallogobius linearis glasbult Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Gobiidae Gobius niger svart smörbult Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Gobiidae Gobiusculus flavescens sjustrålig smörbult Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Gobiidae Lebetus scorpioides simpstubb Marin Inhemsk och regelbunden Kunskapsbrist (DD)
Gobiidae Lesueurigobius friesii spetsstjärtad smörbult Marin Inhemsk och regelbunden Kunskapsbrist (DD)
Gobiidae Pomatoschistus microps lerstubb Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Gobiidae Pomatoschistus minutus sandstubb Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Gobiidae Pomatoschistus norvegicus dystubb Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Gobiidae Pomatoschistus pictus bergstubb Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Gobiidae Thorogobius ephippiatus leopardbult Marin Inhemsk och regelbunden Livskraftig (LC)
Labridae Acantholabrus palloni brunsnultra Marin Sporadisk Ingen
Labridae Centrolabrus exoletus grässnultra Marin Inhemsk och regelbunden Livskraftig (LC)
Labridae Ctenolabrus rupestris stensnultra Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Labridae Labrus bergylta berggylta Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Labridae Labrus mixtus blågylta Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Labridae Symphodus melops skärsnultra Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Moronidae Dicentrarchus labrax havsabborre Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Mullidae Mullus surmuletus mulle Marin Sporadisk Ingen
Percidae Gymnocephalus cernua gärs Sötvatten Inhemsk och regelbunden Ingen
Percidae Perca fluviatilis abborre Sötvatten Inhemsk och regelbunden Ingen
Percidae Sander lucioperca gös Sötvatten Inhemsk och regelbunden Ingen
Pholididae Pholis gunnellus tejstefisk Marin, brackvatten Inhemsk och regelbunden Ingen
Polyprionidae Polyprion americanus vrakfisk Marin Sporadisk Ingen
Sciaenidae Argyrosomus regius havsgös Marin Sporadisk Ingen
Scombridae Auxis rochei auxid Marin Sporadisk Ingen
Scombridae Euthynnus alletteratus tunnina Marin Sporadisk Ingen
Scombridae Katsuwonus pelamis bonit Marin Sporadisk Ingen
Scombridae Orcynopsis unicolor ostrimmig pelamid Marin Sporadisk Ingen
Scombridae Sarda sarda ryggstrimmig pelamid Marin Sporadisk Ingen
Scombridae Scomber scombrus makrill Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Scombridae Thunnus thynnus tonfisk Marin Sporadisk, tidigare inhemsk och regelbunden Ingen
Sparidae Boops boops oxögonfisk Marin Sporadisk Ingen
Sparidae Oblada melanurus oblada Marin Sporadisk Ingen
Sparidae Pagellus acarne pagell Marin Sporadisk Ingen
Sparidae Pagellus bogaraveo fläckpagell Marin Sporadisk Ingen
Sparidae Pagellus erythrinus rödpagell Marin (Sporadisk) Ingen
Sparidae Sparus aurata guldsparid Marin Sporadisk Ingen
Sparidae Spondyliosoma cantharus havsruda Marin Sporadisk Ingen
Stichaeidae Chirolophis ascanii tångsnärta Marin Inhemsk och regelbunden Livskraftig (LC)
Stichaeidae Leptoclinus maculatus trubbstjärtat långebarn Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Stichaeidae Lumpenus lampretaeformis spetsstjärtat långebarn Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Trachinidae Trachinus draco fjärsing Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Xiphiidae Xiphias gladius svärdfisk Marin Sporadisk Ingen
Zoarcidae Lycenchelys sarsii sydlig ålbrosme Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Zoarcidae Lycodes vahlii ålbrosme Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Zoarcidae Zoarces viviparus tånglake, ålkusa Marin, brackvatten Inhemsk och regelbunden Missgynnad (NT)
 
PLEURONECTIFORMES — plattfiskar
Bothidae Arnoglossus laterna tungevar Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Scophthalmidae Lepidorhombus whiffiagonis glasvar Marin Sporadisk Ingen
Scophthalmidae Phrynorhombus norvegicus småvar Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Scophthalmidae Psetta maxima piggvar Marin Inhemsk och regelbunden Missgynnad (NT)
Scophthalmidae Scophthalmus rhombus slätvar Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Scophthalmidae Zeugopterus punctatus bergvar Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Pleuronectidae Glyptocephalus cynoglossus rödtunga Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Pleuronectidae Hippoglossoides platessoides lerskädda Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Pleuronectidae Hippoglossus hippoglossus hälleflundra, helgeflundra Marin Inhemsk och regelbunden Starkt hotad (EN)
Pleuronectidae Microstomus kitt bergskädda Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Pleuronectidae Platichthys flesus skrubbskädda Sötvatten, marin, brackvatten Inhemsk och regelbunden Ingen
Pleuronectidae Pleuronectes limanda sandskädda Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Pleuronectidae Pleuronectes platessa rödspätta, rödspotta, spätta Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Soleidae Buglossidium luteum småtunga Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
Soleidae Solea solea tunga Marin Inhemsk och regelbunden Ingen
 
TETRAODONTIFORMES — blåsfiskartade fiskar
Balistidae Balistes capriscus grå tryckarfisk Marin Sporadisk Ingen
Balistidae Canthidermis maculata fläckig tryckarfisk Marin Sporadisk Ingen
Molidae Mola mola klumpfisk Marin Sporadisk Ingen

Copyright © Sven O Kullander och Naturhistoriska riksmuseet, 1994-2002; kan fritt användas för akademiska och icke-kommersiella ändamål.
Ange källa som: Kullander, S.O. 2002. Svenska fiskar: Förteckning över svenska fiskar. World Wide Web elektronisk publikation; Naturhistoriska riksmuseet. http:// artedi.nrm.se/fishbase_se/sverige/allfish.shtml.se, 2018-01-22
Ansvarig för sidan: Sven O Kullander — Kommentarer om NRMs webbplats   Valid XHTML 1.0!