FishBase logo FishBase Sverige — FishBase.se
Hem    Länkar    På gång   Projekt   Tips   Kända fiskar   Dokument    Nyhetsflöde    Artedi 300 år    Symposium 2007

tejstefiskar
Foto © Michael Norén

FishBase.se

Välkommen till fiskarnas värld!

På gång 2007

November
Fiskarna och klimatet 5 november 2007 kl 9-15:30. FishBase Symposium avhålls för femte året. På Naturhistoriska riksmuseet finns utställningen Uppdrag: KLIMAT som kan besökas i samband med symposiet.
Sveriges fiskforskares förening håller sitt första möte i anslutning till symposiet, i samma lokal.
Andra etappen av den tänkta insamlingsresan till Myanmar genomförs även den vid ett senare tillfälle.
Oktober
FishBase hade planerat att åka till Myanmar på insamlingsresa, men skjutet på framtiden p g a rådande politiska läge.
September
FishBase till Africamuseum, Tervuren, Belgien, för det årliga mötet med FishBase Consortium, 3-5 september 2007.
FishBase till Kroatien för tolfte europeiska ichthyologikongressen 9-13 september 2007. FishBase Sverige är under kongressen värd för ett symposium om fiskdatabaser. Fang Kullander från FishBase Sverige omvaldes som styrelsemedlem för European Ichthyological Society, nu som sekreterare för föreningen.
Juli
FishBase tar semester.
Juni
FishBase i Los Baños, Filippinerna, för att kartlägga sötvattenfiskarna i Nord- och Sydamerika.
AquaMaps är ett GIS-verktyg för att kartlägga utbredningen hos akvatiska organismer med utgångspunkt i kända förekomster och beräknade habitatpreferenser. AquaMaps fungerar utmärkt för marina fiskar. Nu utvecklar vi AquaMaps för sötvatten i samarbete med programmerare och GIS-specialister på FishBase-Filippinerna.
Maj
Kejsar Akihito och kejsarinnan Michiko besökte, tillsammans med det svenska kungaparet, Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm den 22 maj. Under besöket såg det forsknings- och Linnéintresserade kejsarparet museets Linnéutställning, ”Från Linné till DNA”. Under besöket fick kejsaren också en kortare specialvisning av FishBase, eftersom kejsaren har ett stort intresse av området. Kejsaren forskar på smörbultar (Gobiidae) och även kejsarens andra son, prins Akishino, har publicerat vetenskapliga artiklar på fisk. Foto: Staffan Waerndt (vänster), Gunnel Wirénius Nohlin (mitten och höger) .
Emperor Akihito and Empress Michiko. Foto: Staffan Waerndt. Emperor Akihito, Empress Michiko, and Dr Anders silfvergrip. Foto: Gunnel Wirénius Nohlin. Emperor Akihito, King Carl XVI Gustaf, Empress Michiko, Queen Silvia, and Dr 
   Anders Silfvergrip. Foto: Gunnel Wirénius Nohlin.
Mars
13 mars öppnar utställningen "Från Linné till DNA" på Naturhistoriska riksmuseet. FishBase presenteras i en av montrarna.
FishBase till England för ett möte om rödlistning av fisk med FN-organet IUCN. På Chester Zoo träffades sötvattensfisk-experter (Freshwater Fish Specialist Group, FFSG) från hela världen. Under tre intensiva dagar utvärderades bevarandestatus för sjuhundra sötvattensfiskarter.
FishBase åkte till Kina för möte med CAFS - Chinese Academy of Fishery Science. CAFS kan komma att bli den nionde medlemmen i konsortiet och satte för ett år sedan upp FishBases sjunde spegelsite. FishBase och FishBase Sverige presenterades på ett möte med 40 fiskforskare från olika fiskeriinstitutioner i hela Kina. De var mycket intresserade av hur FishBase i Sverige sköter den publika verksamheten. Framtida samarbete diskuterades och många värdefulla kontakter knöts.
Möte i Beijing. Foto Fang Kullander.
FishBase på möte med kinesiska fiskforskare.
Februari
FishBase fiskade i Uruguay. över hundra fiskarter fångades på 20 ställen.
Plattfisk. Foto Sven O Kullander. Damm vid Villa Constitucion. Foto Sven O Kullander.
En av världens få sötvattenlevande plattfiskarter fångades på det här viset i en sjö i Uruguay. Foton Sven O Kullander.

2006

2005

2004

Genomförda aktiviteter

Symposium om östersjösamarbete kring fiskdatabaser — 21-22 november 2003

Symposium om FishBase för svenska användare — 8 december 2003

Symposium om främmande fiskar — 6 december 2004

Petrus Artedi Tricentennial Symposium on Systematic Ichthyology — 13-14 September 2005

Symposium om svenska fiskar — Våra Fiskar 3 november 2006

Downloading of documents
ladda ner dokument

FishBase.se

Kontakt:

NRM logo FishBase logo
Google
WWW ARTEDI SERVER