FishBase logo FishBase Sverige — FishBase.se
Hem    Länkar    På gång   Projekt   Tips   Kända fiskar   Dokument    Nyhetsflöde    Artedi 300 år    Symposium 2007

tejstefiskar
Foto © Michael Norén

FishBase.se

Välkommen till fiskarnas värld!

FishBase symposium 2007 - Fiskarna och klimatet
måndag den 5 november 2007 kl 9:00 - 15:30

Beijersalen, Kungliga Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

En global klimatförändring uppmärksammas mer och mer som pågående och accelererande. Konsekvenserna blir storskaliga och många. Vädret har blivit mer extremt och ostadigt, med fler kraftiga stormar, fler och varmare värmeböljor och mer och häftigare regn. Polarisarna och andra permanenta istäcken smälter, vilket leder till höjda havsnivåer. Ökenområden breder ut sig och djur- och växtarter tvingas flytta eller dör ut för att de inte överlever de förändrade livsvillkoren. Vattenlevande djurs liv påverkas och vattnets produktivitet förändras.

Symposiet belyser hur klimatet varierat historiskt, hur den nordiska fiskfaunan förändrats sedan senaste istiden, hur klimatet kan tänkas bli i framtiden och vilka effekter det får för fiskarna, samt vad som görs nationellt och internationellt för att möta och hantera förändringarna.

Talare (alfabetisk ordning):

Agneta Andersson, Umeå universitet, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap:
Effekter av klimatförändringar på Östersjöns produktivitet

Magnus Appelberg, Fiskeriverket, kustlaboratoriet:
Beror förändringar av Östersjöns fisksamhällen på klimatvariationen ?

Leif Jonsson, Naturhistoriska museet i Göteborg:
Förändringar i Nordsjöns fiskfauna under 15 000 år

Sven Kullander, Naturhistoriska riksmuseet:
Globala förändringar i fiskfaunan

Erland Källén, Stockholms universitet, meteorologiska institutionen:
Klimatförändringar i dag och framtida prognoser

Tor-Björn Larsson, European Environment Agency:
Europa i förändring, klimat och biodiversitet

Harald Loeng, Havforskingsinstituttet, Bergen:
Klimatets effekter på marina resurser

Barbara Wohlfarth, Stockholms universitet, geologiska institutionen:
Sjöar som klimat- och miljöarkiv

Inbjudan (pdf)

Sveriges fiskforskares förening - första mötet
måndag den 5 november 2007 kl 15:40 - 17:20

Under FishBase Symposium 2006 uttryckte deltagarna ett stort intresse för att bilda en svensk förening för fiskforskare. Hans Ackefors, Magnus Appelberg och Sven Kullander har nu sett till att idén förverkligas. Föreningen är en sammanslutning för fiskforskare och andra personer intresserade av fiskforskning. Den har som mål att främja utvecklingen inom fiskforskningens olika verksamhetsfält, att befordra samarbetet mellan Sveriges fiskforskare och att öka kunskapen och intresset för fiskforskningen bland allmänheten. Föreningens första möte hålls efter symposiet i samma lokal. Intresserade kan anmäla sig separat från symposiet. Mötet ska bl. a. fastställa stadgar och utse en ny styrelse.

Föreningen har redan en egen hemsida.

Anmälan

För att vi ska kunna beräkna matåtgången, är anmälan i förväg obligatorisk för båda arrangemangen. Anmäl dig per e-post till fishbase@nrm.se

FishBase.se

Kontakt:

NRM logo FishBase logo
Google
WWW ARTEDI SERVER