Swedish Museum of Natural History, 1-4 December  
line decor
  
line decor

 

 

 


 
 


Så fångas jordens arter på nätet: en introduktion till biodiversitetsinformatik

GBIF-Sweden och FishBase Sweden tackar alla deltagare i Stockholm Biodiversity Informatics Symposium 2008 för flera intressanta och givande dagar. Inom kort kommer vi att lägga upp en rapport här på hemsidan med sammanfattningar över de tre öppna symposiedagarna, 1-3 december.

Organisationskommittť: Sven O Kullander, Helena Eklund Snšll, Fang Kullander, Bodil Kajrup, Jessica Sandqvist, MickaŽl Graf, Charlotte Johnzon.

 

Catching species on the net : an introduction to biodiversity informatics

GBIF-Sweden and FishBase Sweden wants to thank all of the participants in the Stockholm Biodiversity Informatics Symposium 2008 for these interesting and thought evoking days. Shortly we will publish a report here on the homepage with summaries over the three open days, 1-3 December.

Organisation Comittee: Sven O Kullander, Helena Eklund Snšll, Fang Kullander, Bodil Kajrup, Jessica Sandqvist, MickaŽl Graf, Charlotte Johnzon.