FishBase logo FishBase Sverige — FishBase.se
Hem    Länkar    På gång   Projekt   Tips   Kända fiskar   Dokument    Nyhetsflöde    Artedi 300 år    Symposium 2007

tejstefiskar
Foto © Michael Norén

FishBase.se

Välkommen till fiskarnas värld!

Projekt

Check List of the Freshwater Fishes of South and Central America (CLOFFSCA)

The Check List of the Freshwater Fishes of South and Central America (CLOFFSCA) är en systematisk katalog över alla arter och släkten av sötvattensfiskar i Syd- och Centralamerika, utarbetad av ett stort antal experter. CLOFFSCA innehåller enkla biologiska data och referenser till de viktigaste publikationerna för varje taxon.

The Check List of the Freshwater Fishes of South and Central America (CLOFFSCA) is a systematic catalog of genera and species, authored by a large number of specialists. CLOFFSCA contains a minimum of biological information, and references to the most useful publications on each taxon.

Integrating Multiple Demands on Coastal Zones with Emphasis on Fisheries and Aquatic Ecosystems (INCOFISH)

Projektet startades till följd av FN-mötet i Johannesburg 2002 om miljö och hållbar utveckling. Syftet är att genom målinriktad forskning ta fram nya fakta för att nå målen om socialt och ekologiskt hållbar utveckling. Till år 2015 ska fiskpopulationer och ekosystem ha återställts till en hållbar nivå. Projektet pågår i 3 år, från mitten av 2005 till 2008.

Quote from Incofish webpage: "To conduct specifically targeted strategic research suitable to contribute to the goals set by the World Summit for Sustainable Development in Johannesburg, such as restoring healthy fish stocks and ecosystems by 2015". Project started 1 july 2005 and will be going for 3 years.

FishBase.se

Kontakt:

NRM logo FishBase logo