FishBase logo FishBase Sverige — FishBase.se
Hem    Länkar    På gång   Projekt   Tips   Kända fiskar   Dokument    Nyhetsflöde    Artedi 300 år    Symposium 2007

tejstefiskar
Foto © Michael Norén

FishBase.se

Välkommen till fiskarnas värld!

Petrus Artedi 300 år!

In English

Ångermanlänningen Petrus Artedi (1705-1735), "fiskforskningens fader", grundade den moderna vetenskapen om fiskarna. Innan sitt stora genombrott som forskare, drunknade Artedi i en av Amsterdams kanaler. Carl Linnaeus och Artedi var studiekamrater, och det blev Linnaeus som redigerade och gav ut Artedis efterlämnade manuskript 1738. Ichthyologia, sive opera omnia de piscibus sammanfattade dåtidens vetande om fiskarna.

Fiskforskarna vid Naturhistoriska riksmuseet fortsätter Artedis arbete, genom att beskriva och klassficera världens fiskar. Ingen ensam person kan längre hålla reda på allt som är känt om fiskar. FishBase har blivit vårt digitala, allomfattande Ichthyologia.

Under 2005 organiserar vi bl a en utställning och ett symposium i Artedis ämne, fisksystematik.

Artedi-evenemang under 2005

Mer om Artedi

Artiklar

Svenska länkar

Länkar på andra språk

Ichthyologia, i PDF-format från Bibliotheque National i Paris

Fiskarter uppkallade efter Artedi, i FishBase

FishBase.se

Kontakt:

NRM logo FishBase logo