Artedi Lectures 2013 - rapport att ladda ner

10 juni 2013 av Bodil Kajrup

Artedi Lectures har nu hållits för tredje gången, med rekordstort antal deltagare. Åhörarna fick tillfälle att lyssna på tre mycket intressanta föredrag om fiskars tidiga evolution. Är rundmunnarna monofyletiska? Hur länge har fiskar med käkar funnits? Hur gick det till när käkfiskarna utvecklades ur de tidiga rundmunnarna? Det är några av de frågor dagens föreläsningar svarade på. Philippe Janvier från naturhistoriska museet i Paris, Min Zhu från kinesiska vetenskapsakademien i Beijing samt Per Ahlberg från Uppsala universitet stod för det vetenskapliga innehållet, inramat av Vetenskapakademiens ständige sekreterare Staffan Normarks inledningsanförande och diplomutdelning. Moderator för dagen var Else Marie Friis. En rapport från 2013 års Artedi Lectures finns att läsa här.

Artedi Lecturers 2013

Sven O Kullander, Else Marie Friis, Staffan Normark, Per Ahlberg, Philippe Janvier, Min Zhu

Artedi Lectures 2013

11 april 2013 av Bodil Kajrup

Den 23 april 2013 hålls Artedi Lectures hålls för tredje gången. Tre internationellt mycket välkända forskare berättar om fiskars tidiga evolution.

Philippe Janvier från naturhistoriska museet i Paris, Min Zhu från kinesiska vetenskapsakademien i Beijing samt Per Ahlberg från Uppsala universitet kommer att ge oss en djupare inblick i var vi alla kommer ifrån. Föredragen kommer att hållas på engelska.

fossilNRMexpo

Fossil fisk, en jurassisk Aspidorhynchus, från NRMs utställning “4½ miljarder år”

Föreläsningarna pågår mellan 9 och 12:30. Deltagande är gratis, och lunch ingår för dem som anmält sig senast 17 april 2013, till fishbase@nrm.se

Program för Artedi Lectures 23 april 2013

Publikrekord för årets FishBase Symposium!

8 november 2012 av Michael Norén

Inte mindre än 199 deltagare registrerade sig till årets symposium med temat Fishes and dams, vilket är nytt publikrekord. Med ett sådant publiktryck blev det lång kö till lunchen, något vi ska försöka åtgärda till nästa symposium, men humöret var gott. Deltagarna fick höra engagerande föredrag om ett viktigt och aktuellt ämne: hur fisk och lokalbefolkning påverkas när deras floder däms. Dagen avrundades med den nyproducerade dokumentärfilmen Mekong, om människor i skuggan av Mekongbäckenets enorma dammprojekt.

Jörn Gessner berättade inlevelsefullt om den akut utrotningshotade kinesiska stören.

Jörn Gessner berättade om den utrotningshotade kinesiska stören.

 

Föreläsningarna gav upphov till många frågor och diskussioner.

Föreläsningarna gav upphov till många frågor och diskussioner.

 

FishBase Sverige tackar alla som var med och gjorde dagen så intressant och lärorik! Vi ses nästa år, då firar FishBase Symposium tioårsjubileum, med föreläsningar på temat Invasiva arter!

En engelskspråkig sammanfattning av symposiet, med sammandrag, föreläsarpresentationer, deltagarlista och program, kan laddas ned här:  FishBase 2012 Symposium Summary (PDF)

Snart dags för årets FishBase symposium!

4 oktober 2012 av Michael Norén

Symposiet går av stapeln den 15:e Oktober, och årets tema är fiskar och dammar. Vattenkraft lyfts ofta fram som en ren och förnyelsebar energikälla, men hur påverkas fisk och fiske av de tusentals dammar och reservoarer som byggs, ofta i världens artrikaste sötvatten? Vilka typer av fisk påverkas mest? Hur påverkas lokalbefolkningen?

Årets talare kommer från hela världen:

Catherine Reidy Liermann, från University of Washington, ger en global översikt på ämnet dammar och fiskar. Jörn Gessner, Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries, berättar om en av de hårdast drabbade fiskgrupperna, sydostasiatiska störar. Paul Skelton, South-African Institute for Aquatic Biodiversity, talar om dammars inverkan på biodiversitet i Afrika, med särskild tonvikt på situationen i södra Afrika.

 

Roberto Reis och en Hypostomus

 Roberto E. Reis talar om dammar och fiskar i Sydamerika.

Roberto E. Reis, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, kommer att berätta om de effekter dammar har haft på fisk och fiske i Sydamerika. Eric Baran, World Fish Center, berättar om hur viktigt fisk är för lokalbefolkningen längs Mekongfloden, och de enorma socioekonomiska värden som står på spel när floden nu däms. Ian Baird, University of Wisconsin-Madison, ger ett historiskt perspektiv på exploateringen av Mekongfloden, och utforskar olika framtida scenarier.

Slutligen visar vi dokumentärfilmen Mekong – River on the edge. Filmen presenteras av Douglas Varchol och SIDA, och belyser möjligheterna och riskerna med storskalig vattenkraftutbyggnad i Mekongfloden.

FishBase Symposium 2012 är gratis och öppet för alla, och lunch ingår utan extra kostnad. Föranmälan innan 10:e oktober, antalet platser är begränsat. Symposiet hålls huvudsakligen på engelska.

Tid: Måndag den 15 oktober 2012,  från 9:30 till cirka 17:15. Registrering från 9:00.

Plats: Stora Hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.

Anmälan: Senast 10 oktober 2012, skicka anmälan till fishbase@nrm.se eller ring 08-5195 4106.

Program (PDF): Program för FishBase Symposium 2012 - Fiskar och Dammar.pdf

Filmtrailer för Mekong - River on the edge kan ses här.

FishBase Symposium 2012: Fiskar och Dammar

7 maj 2012 av Michael Norén

Den 15 oktober 2012 är det dags för årets FishBase Symposium på Naturhistoriska riksmuseet!

Runt om i världen planeras eller byggs hundratals kraftverksdammar och vattenreservoarer i världens artrikaste sötvatten. Enbart i Amazonas planeras över 150 större vattenkraftverk. Vad händer med fiskfaunan när de enorma dammar som planeras i Mekongfloden och Kongofloden står färdiga? Vilka lärdomar kan dras av tidigare mega-dammar som Three Gorges Dam i Kina?

Internationellt erkända forskare kommer att berätta om dammars effekter på biodiversitet och fiske. Bland andra kommer Ian Baird (University of Wisconsin-Madison) att berätta om politik och ekologi kring de stora kraftverksbyggena i Mekongbäckenet, Catherine Reidy Liermann (University of Washington), kommer att ge ett globalt perspektiv på dammar och biodiversitet, och Jörn Gessner (Leibniz-Institute of Freshwater Ecology & Inland Fisheries), kommer att berätta om störar, en av de fiskgrupper som påverkats mest.

Hypancistrus zebra

Harneskmalen Hypancistrus zebra, en av flera fiskarter som endast är känd från den del av Xingu-floden i centrala Amazonas där Belo Monte-dammen byggs.  Foto: Birger A., CC-BY-SA

FishBase Symposium 2012 är gratis och öppet för alla, och lunch ingår utan extra kostnad. Föranmälan krävs. Symposiet hålls huvudsakligen på engelska. Program kommer snart. Markera 15 oktober i almanackan redan nu!

Tid: Måndag den 15 oktober 2012,  från 9:30 till cirka 17:15. Registrering från 9:00.

Plats: Stora Hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.

Anmälan: Senast 10 oktober 2012, skicka anmälan till fishbase@nrm.se eller ring 08-5195 4106.