FishBase Symposium 2017: The Polar Seas / Polarhaven

1 november 2017 av Michael Norén

Temat för det 15:e FishBase symposiet, som gick av stapeln den 16:e oktober vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, var POLARHAVEN.

Redan idag pågår ett omfattande fiske i polarhaven, och i takt med att Arktis och Antarktis blir varmare och isen minskar kommer trycket på fisken i området att öka. Polarhaven är kalla och näringsfattiga, kommer fisken som lever där att tåla det ökade fisket? Vad kan vi göra för att se till att fisket blir hållbart? Och vad händer med Arktis och Antarktis köldanpassade arter när temperaturen stiger, och sydligare arter kan invadera?

Blackfin icefish, Chaenocephalus aceratus. Photo © Michael Axelsson

Blackfin icefish, Chaenocephalus aceratus. Foto © Michael Axelsson

För att få veta mer, bjöd FishBase Sverige in sju experter, som berättade för symposiets 228 registrerade deltagare om olika aspekter av fisk och fiskeri i Arktis och Antarktis.

Bo Fernholm, från Naturhistoriska riksmuseet, gav ett öppningstal, där han berättade om Sveriges och Naturhistoriska riksmuseets insatser inom polarforskning och bevarande.

Joseph T. Eastman, från Ohio University, USA, berättade om den evolutionära historien bakom Antarktis isfiskar (Notothenioidei).

Edda Johannesen, från Institute of Marine Research, Norge, berättade om ett flerårigt projekt att övervaka fiskfaunan i Barents Hav, och att man kunnat visa att tempererade arter rycker fram och köldanpassade arter retirerar när havet blir varmare.

Stuart Hanchet, från NIWA, Nya Zealand, berättade om det ekonomiskt viktiga fisket efter den upp till två meter långa antarktiska isfisken Dissostichus mawsoni (Antarctic toothfish, saknar svenskt namn), och hur man genom strikta fångstkvoter, märkning av individer, och skapande av skyddade områden kunnat göra fisket hållbart.

Pauline Snoeijs-Leijonmalm, från Stockholms universitet, förklarade att nästan ingenting är känt om fiskfaunan under den permanenta havsisen i Arktis, men att man genom att analysera ekolodsinspelningar utförda av isbrytaren Oden kunnat göra en första preliminär uppskattning av förekomsten av fisk i området.

Michael Axelsson, från Göteborgs universitet, berättade om de fysiologiska anpassningar fiskar i polartrakterna har för att kunna leva och vara aktiva i temperaturer ned mot -1.9°C.

Jørgen S. Christiansen, från Arctic University of Norway, Norge, ställde frågan om det, med ökande fisketryck, invasion av arter från tempererade områden, och förlust av havsis, finns någon framtid för de arktiska fiskarna, och argumenterade för användning av försiktighetsprincipen för fisket i Arktis.

Thomas Mörs, från Naturhistoriska riksmuseet, var moderator.

All lectures were videofilmed and are published on the FishBase Sweden YouTube channel

Samtliga föredrag videofilmades, och kan ses på YouTube. Det finns även en engelskspråkig symposierapport för nedladdning (pdf).

Vi vill tacka alla som deltog i året Symposium och gjorde det till en sådan framgång, och vi hoppas att vi ses igen på nästa års Symposium!

FishBase Symposium 2017 - Polarhaven!

12 juli 2017 av Michael Norén

Den 16 oktober är det dags för FishBase Symposium 2017 på Naturhistoriska riksmuseet!

Temat för FishBase Symposium 2017 är Polarhaven. Haven närmast Antarktis och Arktis är kalla men de är fulla av liv. Inte minst fiskar som utstår temperaturer ned till fryspunkten. Hur går det till? Vad vet vi egentligen om fiskar och fiske i polarhaven. Vad är det för fiskar som lever i under istäcket, hur är de anpassade för denna extrema miljö, och vad har de för framtid? När klimatförändringar gör polarhaven mer tillgängliga genom att havsisen minskar, så ökar också intresset för exploatering. Hur kommer detta att påverka polarfiskarna?

Antarktisk Isfisk, Champsocephalus gunnari

 En antarktisk isfisk, Pagetopsis macropterus. Isfiskar trivs bäst vid en temperatur av -1°C. Foto: Julian Gutt, Alfred Wegener Institute. CC BY Attribution-NonCommercial-ShareAlike

FishBase Sverige har bjudit in sju framstående experter som kommer att berätta om olika aspekter på fiskar och fiske i polarhaven.

Tid: Måndag den 16 oktober 2017, heldag med start 9:30. Registrering från 9:00.

Plats: Stora hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.

Poster: Det blir en posterutställning i anslutning till symposiet. Ange i din anmälan om du vill presentera en poster eller annat informationsmaterial.

Anmälan: Lunch ingår om du anmält dig senast 12 oktober 2017. Skicka din anmälan till fishbase@nrm.se eller ring 08-51954166.

Information: Information och program för symposiet finns här: http://artedi.nrm.se/fishbase/?page_id=16

FishBase Symposium 2016 — Östersjön

23 september 2016 av Michael Norén

Den 17 oktober är det dags för FishBase Symposium 2016 på Naturhistoriska riksmuseet!

Larmen duggar tätt om Östersjön, men hur mår egentligen torsken, laxen, strömmingen och gäddan? Hur bör vi bäst förvalta våra fiskar? Och vad kan vi förvänta oss i framtiden?

Tånglake (Zoarces viviparus) i Bottenviken.

Tånglake (Zoarces viviparus) i Bottenviken. Tånglaken är en nordlig art som kan missgynnas av varmare klimat. Foto © OCEANA/Carlos Suárez 2012

Temat för FishBase Symposium 2016 är Östersjön. FishBase Sverige har bjudit in sex framstående experter som kommer att berätta om olika aspekter på fisk och fiske i Östersjön.

  • Martin Snickars kommer att ge en överblick av effekterna av övergödning och klimatförändringar i Östersjön.
  • Lovisa Wennerström berättar om den genetiska diversiteten hos östersjöfisk, och hur det kan användas för att göra fisket hållbarare.
  • Willem Dekker ställer frågan om Östersjöns ålbestånd långsamt håller på att försvinna.
  • Gustaf Almqvist ger ett ekosystemperspektiv på fisket i Östersjön.
  • Irene Adrian-Kalchhauser förklarar hur man genom att DNA-testa vattenprover kan spåra invasiva fiskarter.
  • Anna Törnroos berättar om fiskarnas roll i Östersjöns ekosystem, deras diversitet, och långsiktiga trender i Östersjön.

Tid: Måndag den 17 oktober 2016, heldag med start 9:30. Registrering från 9:00.

Plats: Stora hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.

Poster: Det blir en posterutställning i anslutning till symposiet. Ange i din anmälan om du vill sätta upp en poster, eller kanske presentera annat informationsmaterial.

Anmälan: Skicka din anmälan till fishbase@nrm.se. Lunch ingår om du anmält dig senast 13 oktober.

Mer information: Information och program för symposiet finns här: http://artedi.nrm.se/fishbase/?page_id=16

FishBase Symposium 2016: Östersjön

16 juni 2016 av Bodil Kajrup

Nu har anmälan öppnat för årets symposium med tema Östersjön. Det kommer som vanligt att äga rum den tredje måndagen i oktober.

Fisken är full av PCB och kvicksilver, havet stiger, giftiga plankton blommar, isen försvinner och fiskeflottor dammsuger havet. Larmen duggar tätt om Östersjön, men hur mår egentligen torsken, laxen, strömmingen och gäddan? Hur bör vi bäst förvalta våra fiskar? Och vad kan vi förvänta oss i framtiden?

FishBase Sverige har bjudit in sexframstående experter som kommer att berätta om olika aspekter på fisk och fiske i Östersjön, från populationsgenetik till gäddfabriker!

Algblomning

Detalj ur satellitfoto av cyanobakterieblomning i centrala Östersjön, 11 augusti 2015. Bildens långsida är cirka 100 kilometer. Det raka vita strecket upptill till vänster i bilden är kondensstrimma efter ett flygplan. Foto: © NASA Earth Observatory.

Tid: Måndag den 17 oktober 2016, heldag med start 9:30. Registrering från 9:00.
Plats: Stora hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.
Poster: Det kommer att finnas en posterutställning i anslutning till symposiet. Ange i din anmälan om du vill ha en poster eller annat informationsmaterial med där.
Anmälan: Lunch ingår om du anmält dig senast 13 oktober 2016. Skicka din anmälan till fishbase@nrm.se
Information: Information och program  för symposiet kommer att finnas på http://artedi.nrm.se

FishBase Symposium 2015: Captivating Fishes / Fängslande Fiskar

10 november 2015 av Michael Norén

FishBase Sweden anordnar varje år ett symposium på ett tema rörande fiskars biologi, systematik, och ekologi. 2015 års symposium hade temat FÄNGSLANDE FISKAR (captivating fishes), en referens till att hålla fiskar i fångenskap och till att fiskar är fascinerande djur, och hölls den 19:e oktober i Stora hörsalen i Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm. Vårt vetande och teknologi har idag kommit så långt att nästan vilken akvatisk organism som helst kan hållas och odlas i slutna, recirkulerande system. Svenska FishBase bjöd därför in sju experter som höll föredrag om vad fiskhållning och fiskuppfödning “på land” har inneburit och kommer att innebära för bevarandebiologi, matproduktion och för akvariehobbyn.

FishBase Symposium 2015: Captivating Fishes / Fängslande Fiskar

Brian Zimmerman presenterade en strategi för hur djurparker och offentliga akvarier kan bevara några av de mest hotade sötvattensfiskarna i fångenskap.

Scott Dowd berättade om Project Piaba, och hur fiske för akvariehobbyn kan vara en miljövänlig och drivande socioekonomisk kraft för bevarandet av regnskogen.

Frank Kirschbaum berättade om hur fiskars fortplantning är cyklisk och styrs av miljöfaktorer, och jämförde tropiska fiskars reproduktion med fortplantningen hos den tempererade arten europeisk stör.

Svein A. Fosså talade om akvariehobbyns historia och framtid, och om djurrättsgruppers missriktade försök att göra vildfångad akvariefisk olaglig.

Björn Källström förklarade hur offentliga och privata akvarier gemensamt kan bilda ett nätverk och fungera som “levande genbanker” som bevarar den genetiska diversiteten hos akvatiska organismer.

Björn Frostell gav exempel på hur fisk- och grönsaksodling kan kombineras och intensifieras med modern återcirkulerande teknik och ge mycket hög avkastning per yta, med nära noll påverkan på kringliggande miljö.

Anders Kiessling berättade om hur småskalig men högproduktiv kombinerad stadsodling av fisk och grönsaker inte bara kan ge städer tillgång till högkvalitativ närproducerad mat, utan även är miljövänligt och förbättrar våra allt större städers matsäkerhet vid krissituationer.

Kjell Fohrman, författare och akvariekonsult, var moderator.

Samtliga föredrag spelades in på video, och kan ses på FishBase Sveriges YouTube-kanal.

En engelskspråkig rapport från FishBase Symposium 2015 finns att ladda ner här (PDF)

Frank Kirschbaum, FishBase Symposium 2015

Frank Kirschbaum föreläste bland annat om hur ljudet av regn är en viktig faktor för vissa malars fortplantning

FishBase 25 år!

Detta års FishBase Symposium var det 13:e som hållits i Stockholm, och det är nu 25 år sedan FishBase startade. Under denna tid har FishBase vuxit från ett program på en CD-ROM till att vara världens största uppslagsverk om fisk, vars hemsida besöks av över en halv miljon unika besökare per månad. FishBase kommer att fortsätta växa och uppdateras och vi ser fram emot att ge fri tillgång till högkvalitativ information om fiskar i ytterligare 25 år!