På gång 2007

November

 • Fiskarna och klimatet 5 november 2007 kl 9-15:30. FishBase Symposium avhålls för femte året.
 • Sveriges fiskforskares förening håller sitt första möte i anslutning till symposiet, i samma lokal.

September

 • FishBase till Africamuseum, Tervuren, Belgien, för det årliga mötet med FishBase Consortium, 3-5 september 2007.
 • FishBase till Kroatien för tolfte europeiska ichthyologikongressen 9-13 september 2007. FishBase Sverige är under kongressen värd för ett symposium om fiskdatabaser. Fang Kullander från FishBase Sverige omvaldes som styrelsemedlem för European Ichthyological Society, nu som sekreterare för föreningen.

Juli
FishBase tar semester.

Juni

 • FishBase i Los Baños, Filippinerna, för att kartlägga sötvattenfiskarna i Nord- och Sydamerika.
 • AquaMaps är ett GIS-verktyg för att kartlägga utbredningen hos akvatiska organismer med utgångspunkt i kända förekomster och beräknade habitatpreferenser. AquaMaps fungerar utmärkt för marina fiskar. Nu utvecklar vi AquaMaps för sötvatten i samarbete med programmerare och GIS-specialister på FishBase-Filippinerna.

Maj

 • Kejsar Akihito och kejsarinnan Michiko besökte, tillsammans med det svenska kungaparet, Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm den 22 maj. Under besöket såg det forsknings- och Linnéintresserade kejsarparet museets Linnéutställning, ”Från Linné till DNA”. Under besöket fick kejsaren också en kortare specialvisning av FishBase, eftersom kejsaren har ett stort intresse av området. Kejsaren forskar på smörbultar (Gobiidae) och även kejsarens andra son, prins Akishino, har publicerat vetenskapliga artiklar på fisk. Foto Staffan Waerndt.

Japans kejsarpar på Linnéutställning

Mars

 • 13 mars öppnar utställningen “Från Linné till DNA” på Naturhistoriska riksmuseet. FishBase presenteras i en av montrarna.
 • FishBase till England för ett möte om rödlistning av fisk med FN-organet IUCN. På Chester Zoo träffades sötvattensfisk-experter (Freshwater Fish Specialist Group, FFSG) från hela världen. Under tre intensiva dagar utvärderades bevarandestatus för sjuhundra sötvattensfiskarter.
 • FishBase åkte till Kina för möte med CAFS - Chinese Academy of Fishery Science. CAFS kan komma att bli den nionde medlemmen i konsortiet och satte för ett år sedan upp FishBases sjunde spegelsite. FishBase och FishBase Sverige presenterades på ett möte med 40 fiskforskare från olika fiskeriinstitutioner i hela Kina. De var mycket intresserade av hur FishBase i Sverige sköter den publika verksamheten. Framtida samarbete diskuterades och många värdefulla kontakter knöts.

FishBase i Kina

FishBase på möte med kinesiska fiskforskare.
Februari

 • FishBase fiskade i Uruguay. Över hundra fiskarter fångades på 20 ställen.

Plattfisk från UruguayFiske i Uruguay

En av världens få sötvattenlevande plattfiskarter fångades på det här viset i en sjö i Uruguay. Foton Sven O Kullander.

Tidigare år

2006 (kommer)
2005 (kommer)
2004 (kommer)