Om FishBase Sverige

Välkommen till fiskarnas värld!
FB logo

Vad är FishBase?

FishBase är en databas om fiskar. Här finns allt du skulle kunna vilja veta om fisk och lite till. I Fishbase finns något för alla: sportfiskare, dykare, forskare, fiskeritjänstemän, lärare, översättare, yrkesfiskare, filatelister … Visste du att den största torsk som noterats hann bli lika stor som en människa, eller att abborre funnits som motiv på frimärken från Mongoliet?

I FishBase på internet (www.fishbase.se) finns information om praktiskt taget varenda för vetenskapen känd fiskart. FishBase är en levande databas som hela tiden byggs på med frivilliga bidrag från tusentals medarbetande forskare och fiskintresserade. FishBase är primärt engelskspråkig, men man kan söka på svenska fisknamn. FishBase innehåller hundratusentals populärnamn från hela världen.

FishBase finns även på DVD/CD. 2004 års version innehåller full information om 28.500 arter och levereras på antingen 4 CD-skivor eller en DVD-skiva.

Fishbase startades som ett biståndsprojekt. För att möjliggöra ett effektivt nyttjande av fisk som resurs, utan att riskera överfiske, behöver man veta en hel del om de olika arterna - var de finns, levnadssätt, storlek och ålder vid könsmognad bland annat. För framför allt de tropiska fiskarterna var kunskapsunderlaget bristfälligt. FishBase utvecklades vid World Fish Center i Malaysia med ekonomiskt stöd från bl a FAO och Europakommissionen, men stöds numera av ett konsortium av nio forskningsinstitutioner, bland dem Naturhistoriska riksmuseet.

FishBase Sverige
Riksmuseet har sedan 2002 levererat FishBase på en egen server, www.fishbase.se. Från 2003 finns på museet FishBase Sverige som en enhet för att underhålla och utveckla FishBase och särskilt utveckla nordeuropeiska aspekter.

FishBase Sverige informerar om FishBase och hjälper dig att använda systemet.

Kontakta FishBase Sverige per e-post för mer information.

FishBase Sverige: Ann-Katrin Gustafsson, Michael Norén, Sven Kullander, Bodil Kajrup, Bo Fernholm.

Kontakt:

  • Tel 08-5195 4000 (växel), 08-5195 4116, 4123
  • Fax 08-5195 4212
  • E-post fishbase(på)nrm.se
  • Besök: Frescativägen 44
  • Post: Box 50007, 104 05 Stockholm