Länksamling

FishBase statistik

Besöksstatistik på fishbase.se

Nordiska fisklänkar

Museer
Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm
Naturhistoriska museet i Göteborg
Evolutionsmuseet, Uppsala
Zoologiska museet, Lunds universitet
Zoologiska museet, Köpenhamn
Naturhistoriska museet, Oslo
Universitet
Stockholms universitet, zoologiska institutionen
Göteborgs universitet, marinekologiska institutionen
Uppsala universitet, biologi
Lunds universitet, naturvetenskap
Linköpings universitet, biologi
Umeå universitet, ekologi och miljö
SLU vattenbruk, Umeå
Myndigheter och departement
Fiskeriverket
Naturvårdsverket
Livsmedelsverket handelsbeteckningar för fisk
Miljödepartementet
Jordbruksdepartementet
Institut
Global International Waters Assessment
Databaser
Sötvattenslaboratoriets sjöprovfiskedatabas
Elfiskeregistret
Kustlaboratoriets kustprovfiskedatabas
Biodiversitet och miljö
GBIF (Global Biodiversity Information Facility)
ArtDatabanken
Artsdatabanken, Norge
Offentliga akvarier
Aquaria vattenmuseum, Stockholm
Skansen-Akvariet, Stockholm
Havets hus, Lysekil
Universeum, Göteborg
Kolmårdens tropicarium
Danmarks akvarium, Köpenhamn
AQUA sötvattensakvarium, Danmark
Nordsjömuséet, Danmark
Akvariet i Bergen, Norge
Atlanterhavsparken, Norge
Akvariefiskar
Sveriges akvarieföreningars riksförbund
Nordiska cichlidsällskapet
Fiskeorganisationer
Svensk Fisk
Sportfiskarna - Svenska fiskevatten
Sveriges fiskevattenägareförbund
Sveriges Flugfiskares Förening
Svenska Castingförbundet
Svenska Gäddklubben
Svenska Karpklubben
Populärvetenskap
Vattenkikaren, Göteborgs universitet
Frågelåda om fisk, SLU Umeå
Fler resurser på artedi.nrm.se
Lista över alla svenska fiskar
NRM collection database
European Ichthyological Society
Sveriges Fiskforskares Förening