FishBase Symposium 2011 - Afrodites fiskar

Venus födelse av Botticelli

Nu är det dags igen för nionde gången. 2011 års FishBase Symposium går av stapeln 17 oktober 2011.

Det tillägnas karpen och dess släktingar. De lär vara döpta efter cyprioternas Kypris - grekernas Afrodite och romarnas Venus - kärlekens gudinna född ur vågornas skum. Eller kanske namnet har en annan innebörd, och kanske var det inte alls karp Aristoteles hade i sinnet när han beskrev sin fruktsamma Kyprinos. Talrika är de dock, karpfiskarna av familjen Cyprinidae. Artmässigt är de den dominerande fiskfamiljen i svenska vatten. Globalt är de den artrikaste vertebratfamiljen med långt över två tusen arter. På något sätt finns karpfiskar i var persons liv. Tillsammans med abborren är mörten Sveriges vanligaste insjöfisk, som varje fiskande invånare någon gång fått på kroken och antagligen i okunnighet försmått som föda. En annan fisk som styr våra liv en aning är sebrafisken, en modellorganism - det heter faktiskt så - som har en särskild plats i forskningen kring människors fysiologi och i slutändan botemedlen mot alla våra sjukdomar. Det finns mycket att säga om karpfiskar som aldrig sagts i svenska salonger tidigare.

Klockan 09:00 öppnar registreringen, kaffe och smörgås serveras.
Moderator för dagen är Johan Östergren, Naturhistoriska riksmuseet.

Följande talare kommer att utöka vårt kunnade om fisk i allmänhet och cyprinider i synnerhet:
Dan Larhammar, Uppsala universitet
Håkan Olsén, Södertörns högskola

Björn Tengelin, Structor Miljöteknik AB
Alexandra Pascalidou
Martin de Graaf, IMARES, Wageningen University & Research centre, Ijmuiden, Holland
Ralf Britz, Natural History Museum, London, UK
Maurice Kottelat, Cornol, Switzerland
Mikumi Takada, University of Tokyo, Japan

Symposiet är öppet för alla och gratis. Lunch och kaffe ingår för alla som senast 13/10 föranmält sig till fishbase@nrm.se, eller per telefon till 08-51954106.

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera.