Inbjudan till Vattendagarna 8-10 december i Göteborg

 

Svenska Föreningen för Limnologi (SFL) och Zoologiska institutionen, Göteborgs universitet inbjuder till Vattendagarna 2010, den 8-9 december i Göteborg (exkursionsdag den 10 december).

 

Vattnet i förändring

Årets tema bjuder på aktuell limnologisk forskning, med inriktning mot de förändringar som sker med våra vatten. Klimatet går mot ökad temperatur och förändrad avrinning – hur påverkas sjöar och vattendrag? Nya arter kommer in – vilka är de, och vad händer med ekosystemen? Försurningen minskar och kalkningen med den – hur påverkas de sura och kalkade vattnen? Nya bekämpningsmedel används – vart tar de vägen? Vi utlovar spännande föredrag med presentationer av ny kunskap inom viktiga områden.

 

Vattenförvaltningen står också i fokus. Hur kommer de nya miljökvalitetsnormerna att påverka hur vattenmiljön förvaltas? Vad ska den nya havs- och vattenmyndigheten i Göteborg syssla med? Vilken forskning behövs bäst för att bedöma miljöproblemen? Björn Risinger, blivande chef för den nya myndigheten, medverkar som föredragshållare och diskussionsledare.

 

Länk till inbjudan, program, basfakta och anmälningsformulär läggs inom kort ut på:

www.limnologerna.org

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera.