FishBase har bytt server

Ökande användning har gjort att FishBase Sverige under en period åter lidit av överbelastningsproblem, och för att åtgärda det har vi nu flyttat till en ny server. Användare kommer förhoppningsvis inte att märka något annat än att FishBase blivit mycket snabbare.

Kommentarmöjligheten är stängd. För gott.