Tre familjer blir en

En internationell forskargrupp har kunnat visa att tre familjer av oceaniska djuphavsfiskar, Stornosfiskar (Megalomycteridae), Valhuvudfiskar (Cetomimidae) och Hårfiskar (Mirapinnidae) i själva verket är hane, hona och yngel av samma fiskar.

Det har varit känt att alla Stornosfiskar var hanar, alla Valhuvudfiskar honor, och alla Hårfiskar yngel, men på grund av hur olika varandra de är har man inte tidigare kunnat länka dem till varandra.

Hårfiskar är 5 – 50 millimeter långa fiskar, många med en bandformad svans som är uppemot tio gånger kroppslängden och som gett dem det engelska namnet ”Tapetails”. Svansens funktion är okänd, men utseendet påminner om sifonoforer, ett planktoniskt nässeldjur med starkt nässelgift, så kanske svansen gör att ynglen undviks av predatorer. De lever vanligen grundare än 200 meter, har uppåtriktad mun och alla fångade exemplar har magarna fulla med deras huvudföda: hoppkräftor.

Stornosfiskar är små ållika fiskar med jättestor lever och gonader, en liten mun med orörlig överkäke, reducerad tarm, och mosaiklagda fjäll. De har ett förstorat sinnesorgan på huvudet som gett dem deras namn.

Valhuvudfiskar är upp till 40 cm långa fiskar med en vagt vallik kroppsform. De saknar fjäll och bröstfenor och har pyttesmå ögon, men har enormt gap och förstorad sidolinje.

Mirapinnid, Megalomycterid och Cetomimid

Hårfisk (Tapetail), Stornosfisk (Bignose) och Valhuvudfisk (Whalefish). Foto efter Johnson et al. (2009)

Eftersom de här djuren var kända bara i få exemplar var det första forskargruppen gjorde att tråla efter fler. Av totalt flera hundra exemplar hittade man två som höll på att metamorfosera och hade karaktärer både från Hårfiskar och från Valhuvudfiskar eller Stornosfiskar. För att få ytterligare bevis sekvenserade man DNA från fiskarna och det visade sig att DNA från alla tre familjerna var nästan identiskt.

Nu hade forskarlaget tillräckligt med information för att pussla ihop de här märkliga fiskarnas livscykel.

Ynglen (hårfiskarna) simmar efter kläckningen upp mot ytan där det finns mer näring, och frossar på hoppkräftor. När de närmar sig metamorfos till vuxen form börjar ynglen simma nedåt till 2000 – 4000 meters djup, och omvandlas så till antingen hanar (Stornosfiskar) eller honor (Valhuvudfiskar). Honorna är rovfiskar som med sina stora gap letar upp och sväljer andra fiskar. Hanarna äter inte alls, utan lever på de näringsreserver de samlade ihop som hårfiskar/yngel och har lagrat i levern. De simmar runt och letar med sitt förstorade sinnesorgan efter honor att para sig med tills de får slut på reservnäring och dör.

Det fria vattnet i djuphavet är mycket näringsfattigt, så det är vanligt att yngel av djuphavsfisk ser väldigt annorlunda ut än de vuxna för att kunna utnyttja andra nischer – något de här fiskarna tagit till sin spets.

Referens

G.D. Johnson, J.R Paxton, T.T. Sutton, T.P. Satoh, T. Sado, M. Nishida, M. Miya. 2009. Deep-sea mystery solved: astonishing larval transformations and extreme sexual dimorphism unite three fish families. Biol. Lett. 2009 5, 235-239 first published online 20 January 2009 doi: 10.1098/rsbl.2008.0722

Länkar

Johnson et al. (2009) artikel i fulltext

Fishbase information om Knotterfiskartade fiskar (den ordning där de här familjen/familjerna ingår)

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera.