Rundrocka funnen i Sverige

Den svenska faunan har berikats med en ny art av rocka. Det är rundrocka (Rajella fyllae), en nordatlantisk djupvattenart, som för första gången belagts från svenskt vatten.

Rockan fångades på 500 meters djup den 15:e maj när ett forskarlag från svenska artprojektet, ledda av Matz Berggren, med Agassiz-trål inventerade djupa havsbottnar i yttre Skagerrak. Marinbiologen och fotografen Anders Salesjö, som var med vid inventeringen, såg att det var en rundrocka och sände den till Naturhistoriska riksmuseet, där Sven Kullander och Bo Delling kunde bekräfta identifieringen, och att svenska faunan därmed utökats med en ny art av rocka.

Det är för närvarande oklart hur vanlig rundrocka kan tänkas vara i svenska vatten. Det bedrivs inte mycket fiske på djupt vatten i yttre delen Skagerrak, och även om exemplar blir fångade är det tyvärr ofta så att ovanliga fiskar som fångas inte sänds till en expert för identifiering.

Fyndet, som offentliggjordes på FishBase Symposium 2009, innebär att totalt 12 arter rocka nu är kända från svenska vatten.

Rundrocka från Skagerrak. Foto Bo Delling, CC-BY-NC

Bild: Rundrocka fångad på 500 meters djup i yttre Skagerrak, maj 2009. Foto Bo Delling, CC-BY-NC

Länkar
Rundrocka i FishBase
Svenska Artprojektets portal

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera.