FishBase Symposium 2009 - Hajar!

Välkommen till FishBase Symposium 2009  – Hajar!

cetorhinus_maximus_2.jpg

 Brugd. Foto: Ross Beane, CC BY SA

Broskfiskarna – hajar, rockor och helhuvudfiskar – har existerat i över 400 miljoner år. De skiljer sig på många sätt från övriga fiskar, inte minst genom att ha ett skelett av brosk istället för ben, men även genom sin fysiologi och sitt beteende. Nästan alla de 1000 kända arterna lever i haven, endast ett fåtal i sötvatten. De är långlivade, men med deras långa liv kommer också sen könsmognad, få ungar, och lång dräktighetstid. En hajhona får endast ett fåtal ungar åt gången, oavsett om det är en levandefödande eller äggläggande art.

Broskfiskar har mycket låg motståndskraft mot fisketryck, och populationerna av många arter visar en starkt nedåtgående trend. Flera arter är rödlistade i Sverige. I svenska vatten har pigghajen, den vanligaste svenska hajarten, reducerats till bara 10% av sin ursprungliga populationsstorlek.

Trots att de både fiskas och anses vara hotade är kunskapen om hajars och rockors biologi mycket begränsad. De lever ofta på djupt vatten, eller långt från kusten, och är därför svåra att studera i naturen. Vi behöver mer information om hajars och rockors biologi, men också ett ökat intresse från forskare, myndigheter och allmänhet för att kunna gå vidare utifrån forskningen och skydda hajar och rockor genom förbättrad lagstiftning.

Sexton hajarter och elva andra broskfiskarter är kända från svenska vatten. Flera av dessa är nu skyddade.

Temat för FishBase symposium 2009 är hajar (och andra broskfiskar). Världsledande forskare rapporterar om sina rön och om biologi, systematik och bevarandeåtgärder. Bland talarna finns hajforsknings-pionjären Eugenie Clark, (”the Shark Lady”); den främste experten på hajarnas systematik, Leonard Compagno; den framstående bevarandebiologen Sonja Fordham; den berömde fiskexperten Heiko Bleher; den prisbelönte undervattensfotografen Anders Salesjö; WWFs expert på bevarandefrågor Inger Näslund, och Karin Linderholm, Fiskeriverkets expert på fiskevård. På symposiet får vi också höra om minst en ny broskfiskart för Sverige!

Registrerade symposiedeltagare anmälda fram till 5 oktober har en exklusiv möjlighet att närvara vid den svenska premiären av dokumentärfilmen The End of the Line på Cosmonova. Närmare information erhålles efter anmälan till symposiet. Antalet platser är begränsat.

Tid: 09:00 – 17:20/21:15, måndag, 19 oktober 2009.

Plats: Stora Hörsalen och Cosmonova, Naturhistoriska riksmuseet, Frescativägen 40, Stockholm.

Registrering och kontakt: Symposiet är gratis men anmälan krävs. Lunch och kaffe ingår. I anmälan var vänlig ange eventuella särskilda önskemål för lunchen  (vegetarisk, laktosfritt).

Organisationer och forskare har möjlighet att delta med posters och trycksaker. Meddela i så fall detta i förväg.

Anmälan görs via e-post eller telefon senast den 14 oktober 2009 till:
E-post: fishbase(at)nrm(punkt)se eller Tel: 08-5195 4106

Ladda ned programmet som PDF fil: FishBase Symposium 2009 preliminärt program

Ladda ned poster (skriv gärna ut och affischera på din arbetsplats/skola) : FishBase Symposium 2009 Poster


Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera.