FishBase Symposium 2008 - rapporten tillgänglig

Våra hotade fiskar var temat 2008 för det årliga symposium som FishBase Sverige anordnar. För drygt 20 år sedan inleddes arbetet med att kartlägga och bedöma hotbilden för sällsynta svenska fiskarter. Då hade ingen en tanke på att fiskar kunde vara hotade på samma sätt som vitryggiga hackspettar och rara orkidéer. Idag är det inte längre bara de sällsynta fiskarna som upplevs som hotade, utan även våra vanliga kommersiella fiskarter är i farozonen. Misshushållningen med de akvatiska resurserna har gått med stormsteg under de senaste 20 åren trots forskarnas varningar och trots stor kunskap om riskerna. In- och omplanteringar av arter, invasiva arter, överfiske, vandringshinder, miljögifter och näringsbelastning är de traditionellt sett stora hoten mot fiskarna. Det är samma hot som för 20 år sedan, men nu vet vi att även storskaliga klimatförändringar kommer att påverka ekosystemen.

Detta till trots finns det många individer, forskare och myndigheter som arbetar för att hindra den nedåtgående trenden och bibehålla ett friskt ekosystem och ett hållbart fiske i Östersjön, Västerhavet och inlandsvattnen. FishBase Sverige ville med detta symposium uppmärksamma de positiva insatser som görs och sprida hopp inför framtiden.

Åtta framstående representanter för forskningen, nationella och internationella organisationer, och undersökande journalistik talade under dagen om olika aspekter av sitt arbete med hotade fiskar och vad man kan göra för att vända den negativa trenden med miljöförstöring och utfiskning.

Symposiet hölls i Stora Hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, den 3 november 2008 och hade 194 deltagare. Symposiet har nu sammanfattats i en rapport i PDF-format för fri nedladdning.

Länk
Sammanfattning av FishBase Symposium 2008

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera.