Nu är den här: svartmunnad smörbult i Sverige

Den svartmunnade smörbulten, Neogobius melanostomus, har sedan 1990 etablerat sig vid polska Östersjökusten. Arten finns naturligt i Svarta havet, och har förmodligen kommit till Östersjön med barlastvatten.  Svartmunnad smörbult hittades vid finska kusten 2005, och det har aldrig varit någon tvekan om att den också skulle komma till Sverige.

Och nu har det hänt: Den 30 juli i år, metade Göran Pettersson abborre i Saltösund vid Karlskrona och fångade fyra exemplar av en fisk han aldrig sett förut.

- Jag är ju fiskeintresserad, och efter att ha jämfört dem med bilder på Internet och från ett reportage i tidningen ”Svenskt Fiske” förstod jag snart att det var svartmunnade smörbultar jag fått upp, säger Göran Pettersson.

Göran  fryste in ett exemplar och rapporterade fyndet till Fiskeriverkets kustlaboratorium, vilka sedermera förmedlade fyndet till Gustaf Almqvist vid Stockholms universitet som tillsammans med Sven Kullander på Naturhistoriska riksmuseet kunde bekräfta att det var en svartmunnad smörbult det var fråga om. Det visade sig vara en 96 mm lång hane som uppskattningsvis var två, högst tre, år gammal.

- Det var bara att vänta att den skulle etablera sig i svenska vatten förr eller senare. Rom och yngel kan ju spridas via ballastvatten. Att det första exemplaret fångades i Karlskrona är logiskt med tanke på den intensiva båttrafiken mellan Karlskrona och polska vatten, säger Gustaf Almqvist som på Stockholms universitet tidigare i år lade fram sin avhandling om den svartmunnade smörbulten.

I sin avhandling visade Gustaf hur den svartmunnade smörbulten på knappt tre decennier blivit ett av de mest färgstarka inslagen i södra Östersjön. Fisken lever främst av musslor, den kan bli 30 cm lång och är i sitt ursprungsområde uppskattad som matfisk.

Om det bara är fråga om några enstaka exemplar eller om arten verkligen har etablerat sig i Blekinge är det för tidigt att uttala sig om.
- Eftersom svartmunnade smörbultar övervintrar på djupare vatten där de är mer svårfångade, kan riktade provfisken efter arten förmodligen att äga rum först till våren. Fisken kan mycket väl redan finnas i andra områden längs den svenska kusten, särskilt i hamnområden med särskilt intensiva handelsförbindelser med södra Östersjön, säger Gustaf Almqvist.

Det första fyndet finns nu i Naturhistoriska riksmuseets samling.

Länkar

Finska Havsforskningsinstiutet om svartmunnad smörbult

Den första svenska svartmunnade smörbulten: NRM 51144

Stockholms Universitets pressmeddelande

Svartmunnad smörbult i FishBase

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera.