Fishbase Sverige nere

För närvarande (19 juli 2007, 20:25) fungerar inte FishBase svenska spegling fishbase.se . Förhoppningsvis är problemet löst till imorgon.

Kommentarmöjligheten är stängd. För gott.