Hajar i Östersjön

En ny sammanställning undersöker 31 hotade arter av hajar och andra broskfiskar i Östersjön

En ny rapport om broskfiskarna i Östersjön från Shark Alliance belyser hoten mot dessa förbisedda fiskar och påkallar förbättrade bevarandeåtgärder.

Rapporten dokumenterar utbredning och status för 31 arter av hajar, rockor och havsmusfiskar i Östersjön och övergångsområden, redogör för hur nuvarande åtgärder är otillräckliga under nuvarande fisketryck och mijöförändringar, och sammanfattar rekommendationef för östersjöländernas regeringar, särskilt EUs medlemsländer.

“Hajarna finns här och det enda vi har att frukta är att förlora dem för alltid”, säger Sonja Fordham från Shark Alliance, en av författarna till rapporten. “Hajar och besläktade arter är dåligt undersökta och otillräckligt skyddade i de flesta europeiska vatten, och vår analys avslöjar att dessa tillkortakommanden är särskilt kännbara i östersjöområdet. Man kan förbättra förhållandena genom att utöka existerande skydd och se till att den EUs aktionsplan för hajar blir ett starkt verktyg.”

Medan de flesta av EUs skötselåtgärder för hajar och rockor utesluter Östersjön, så skyddar Sverige många av dessa arter genom nationella förskrifter. Med sin långa kust och belägenhet på den salta änden av Östersjön, är Sverige hem för de flesta av de 31 broskfiskarterna i Östersjön och har haft högre fångster av dem än andra angränsande länder. Nästan hälften av hajarterna rapporterade från Sverige anses av IUCN vara utrotningshotade.

“Minst femton arter av hajar - från den snabba och kraftfulla håbranden till den lugna bottenlevande rödhajen - har hittats i svenska vatten”, säger Dr Sven O Kullander, medförfattare till rapporten och förste intendent vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. “Dessa fiskar representerar utkanten av arternas utbredning snarare än särskilda populationer, men återspeglar och bidrar till populationens välstånd som helhet. Ytterligare forskning behövs för en mer komplett bild av många arters status och bevarandebehov. Tills dess, är deras långsamma tillväxt, sena könsmognad och små yngelkullar starka argument för förebyggande skyddsåtgärder.”

Sverige är i själva verket det enda österjöland som har annammat nationella regler för att skydda hajar och rockor. Svenska myndigheter har visat intresse för utvecklingen av EUs Aktionsplan för hajar. Med EU-ordförandeskapet från andra halvåret 2009, kommer Sverige sannolikt att råda över nyckelbeslut i implementeringen av denna efterlängtade plan. Dessförinnan måste inkonsekvenser och kryphål i hajfiskebegränsningarna som berör svenska fartyg uppmärksammas.

“Hajintresset växer bland svenskarna, liksom regeringens möjligheter för att leda EU mot ansvarsfullt bevarande av hajarna”, säger David Bernvi, ordförande i Svenska Hajföreningen och författare till två böcker om hajar, och som leder svenska ekoturist-grupper för att skåda hajar utanför Afrika. “Sverige har en bra position för att uppmuntra Europakommissionen att producera en helgjuten hajplan och att säkerställa att planens komponenter implementeras fullt ut. Sverige bör börja arbeta nu för att begränsa regionala fångster för hotade arter till 2009. Dessa åtgärder skulle återspegla den bevarandeetik och uppskattning av hajar som visas av det svenska folket.”

The Shark Alliance är en sammanslutning av över 50 icke-statliga organisationer för att återskapa och bevara hajpopulationer genom att förbättra europeisk fiskeripolitik. För mer information se www.sharkalliance.org

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera.