Arkiv för november 2017

FishBase Symposium 2017: The Polar Seas / Polarhaven

1 november 2017

Temat för det 15:e FishBase symposiet, som gick av stapeln den 16:e oktober vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, var POLARHAVEN.

Redan idag pågår ett omfattande fiske i polarhaven, och i takt med att Arktis och Antarktis blir varmare och isen minskar kommer trycket på fisken i området att öka. Polarhaven är kalla och näringsfattiga, kommer fisken som lever där att tåla det ökade fisket? Vad kan vi göra för att se till att fisket blir hållbart? Och vad händer med Arktis och Antarktis köldanpassade arter när temperaturen stiger, och sydligare arter kan invadera?

Blackfin icefish, Chaenocephalus aceratus. Photo © Michael Axelsson

Blackfin icefish, Chaenocephalus aceratus. Foto © Michael Axelsson

För att få veta mer, bjöd FishBase Sverige in sju experter, som berättade för symposiets 228 registrerade deltagare om olika aspekter av fisk och fiskeri i Arktis och Antarktis.

Bo Fernholm, från Naturhistoriska riksmuseet, gav ett öppningstal, där han berättade om Sveriges och Naturhistoriska riksmuseets insatser inom polarforskning och bevarande.

Joseph T. Eastman, från Ohio University, USA, berättade om den evolutionära historien bakom Antarktis isfiskar (Notothenioidei).

Edda Johannesen, från Institute of Marine Research, Norge, berättade om ett flerårigt projekt att övervaka fiskfaunan i Barents Hav, och att man kunnat visa att tempererade arter rycker fram och köldanpassade arter retirerar när havet blir varmare.

Stuart Hanchet, från NIWA, Nya Zealand, berättade om det ekonomiskt viktiga fisket efter den upp till två meter långa antarktiska isfisken Dissostichus mawsoni (Antarctic toothfish, saknar svenskt namn), och hur man genom strikta fångstkvoter, märkning av individer, och skapande av skyddade områden kunnat göra fisket hållbart.

Pauline Snoeijs-Leijonmalm, från Stockholms universitet, förklarade att nästan ingenting är känt om fiskfaunan under den permanenta havsisen i Arktis, men att man genom att analysera ekolodsinspelningar utförda av isbrytaren Oden kunnat göra en första preliminär uppskattning av förekomsten av fisk i området.

Michael Axelsson, från Göteborgs universitet, berättade om de fysiologiska anpassningar fiskar i polartrakterna har för att kunna leva och vara aktiva i temperaturer ned mot -1.9°C.

Jørgen S. Christiansen, från Arctic University of Norway, Norge, ställde frågan om det, med ökande fisketryck, invasion av arter från tempererade områden, och förlust av havsis, finns någon framtid för de arktiska fiskarna, och argumenterade för användning av försiktighetsprincipen för fisket i Arktis.

Thomas Mörs, från Naturhistoriska riksmuseet, var moderator.

All lectures were videofilmed and are published on the FishBase Sweden YouTube channel

Samtliga föredrag videofilmades, och kan ses på YouTube. Det finns även en engelskspråkig symposierapport för nedladdning (pdf).

Vi vill tacka alla som deltog i året Symposium och gjorde det till en sådan framgång, och vi hoppas att vi ses igen på nästa års Symposium!