Arkiv för 25 augusti 2014

FishBase Symposium 2014: Fiskarnas gener

25 augusti 2014

Den 20 oktober är det dags för årets FishBase Symposium på Naturhistoriska riksmuseet —Fiskarnas gener. Genetiska metoder blir allt viktigare för studiet av fiskar och används till allt från att framställa genmodifierade självlysande fiskar till att övervaka utrotningshotade fiskarter. FishBase Sverige har bjudit in sju framstående forskare för att belysa olika aspekter på fiskarnas genetik. Det handlar om forskning och tillämpningar som berör oss på många sätt.

Program för symposiet

Matthias Geiger från Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig, Tyskland, leder det tyska Barcode of Life-projektet  — genetisk streckkodning. Med hjälp av DNA kan man undersöka om till exempel den fileade fisken saluförs under rätt namn.
Mats Grahn, docent vid Södertörns Högskola, forskar på biologisk mångfald på genetisk nivå och hur den påverkas av miljöförändringar.
Hannu Mäkinen, verksam inom ekologisk och evolutionär genomik vid Åbo Universitet, Finland, talar om populationsgenetik hos storspigg.
Thomas Near är professor vid Yale University och leder ett forskarteam som använder avancerade analyser för att utforska fiskarnas utvecklingshistoria.
Krista B. Oke från McGill University, Kanada, kommer att bidra med uppseendeväckande nyheter om genmodifierade laxfiskar.
Francesc Piferrer vid Institute of Marine Sciences i Spanien berättar om sin världsledande forskning om hur fiskars utveckling till hane eller hona styrs av gener.
Philip Francis Thomsen vid Københavns Universitet, Danmark, talar om hur DNA i vattenprover kan användas för att på ett helt nytt sätt undersöka vilka arter som förekommer i området.

Glofish

 Lysande genmodifiering: Sorgmanteltetror (Gymnocorymbus ternetzi), normalt silverfärgade med svarta fläckar, med en extra tillsatt gen som kodar för ett självlysande protein. Foto © Glofish.com

FishBase Symposium 2014 är kostnadsfritt och öppet för alla. Lunch ingår för de som anmält sitt deltagande senast 15 oktober 2014. Föreläsningarna kommer till stor del att hållas på engelska.

Tid: Måndag den 20 oktober 2014, heldag med start 9:30. Registrering från 9:00.
Plats:
Stora Hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.
Poster: Det kommer att finnas en posterutställning i anslutning till symposiet. Ange i din anmälan om du vill utnyttja denna möjlighet.
Anmälan: Skicka din anmälan till fishbase@nrm.se eller ring 08-5195 4106.