Arkiv för 7 maj 2012

FishBase Symposium 2012: Fiskar och Dammar

7 maj 2012

Den 15 oktober 2012 är det dags för årets FishBase Symposium på Naturhistoriska riksmuseet!

Runt om i världen planeras eller byggs hundratals kraftverksdammar och vattenreservoarer i världens artrikaste sötvatten. Enbart i Amazonas planeras över 150 större vattenkraftverk. Vad händer med fiskfaunan när de enorma dammar som planeras i Mekongfloden och Kongofloden står färdiga? Vilka lärdomar kan dras av tidigare mega-dammar som Three Gorges Dam i Kina?

Internationellt erkända forskare kommer att berätta om dammars effekter på biodiversitet och fiske. Bland andra kommer Ian Baird (University of Wisconsin-Madison) att berätta om politik och ekologi kring de stora kraftverksbyggena i Mekongbäckenet, Catherine Reidy Liermann (University of Washington), kommer att ge ett globalt perspektiv på dammar och biodiversitet, och Jörn Gessner (Leibniz-Institute of Freshwater Ecology & Inland Fisheries), kommer att berätta om störar, en av de fiskgrupper som påverkats mest.

Hypancistrus zebra

Harneskmalen Hypancistrus zebra, en av flera fiskarter som endast är känd från den del av Xingu-floden i centrala Amazonas där Belo Monte-dammen byggs.  Foto: Birger A., CC-BY-SA

FishBase Symposium 2012 är gratis och öppet för alla, och lunch ingår utan extra kostnad. Föranmälan krävs. Symposiet hålls huvudsakligen på engelska. Program kommer snart. Markera 15 oktober i almanackan redan nu!

Tid: Måndag den 15 oktober 2012,  från 9:30 till cirka 17:15. Registrering från 9:00.

Plats: Stora Hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.

Anmälan: Senast 10 oktober 2012, skicka anmälan till fishbase@nrm.se eller ring 08-5195 4106.