Arkiv för 4 januari 2012

Curator to FishBase Sweden

4 januari 2012

The Swedish Museum of Natural History is hiring a curator to the FishBase activity at the Department of Vertebrate Zoology.

FishBase is one of the major global biological information systems, providing information about all species of fishes. The Swedish Museum of Natural History is a member of the FishBase Consortium and maintains an in-house team working with FishBase.

Work tasks

The work consists mainly of planning and performance of symposia, reporting, quality control of data in Fishbase, participation in meetings abroad,  information research, image management, public relations, and continuous upgrading of the local copy of the online version of FishBase. It also includes lecturing at various academic levels, field work, and research and development for the resolution of systematic issues. The working languages are Swedish and English. We work in an MS-Windows environment, primarily with open source software but also with various MS-Windows based systems and software.  

Qualifications

You have an academic degree in Biology, or corresponding exam, with focus on fish research, preferably systematic ichthyology. You are experienced with molecular systematic techniques and analytical methods. Good command of English, spoken as well as in writing is required; additional language skills are meriting. You should have experience from international collaboration. Experience from databases, web publishing, statistics software, phylogenetic software, nucleotide analysis, and programming will be considered as merits. 

Personal profile

You are service minded, and find it easy to create and maintain contacts both with the general public and with scientists. You are well organized and can switch easily between independent and team based work tasks.

Open immediately. The position is a permanent full time position, starting with a six months trial employment. 

Information about the position  is provided by Sven O Kullander.  Union representatives are Bodil Kajrup, SACO-S and Yvonne Arremo, ST. All are available at telephone number +46-8-519 540 00.

Application with personal letter and CV, marked with ”dnr 33-893/2011”, should be sent by e-mail to rekrytering@nrm.se or by letter to Naturhistoriska riksmuseet, PO Box 50007, SE-104 05 STOCKHOLM, not later than 23 January 2012. Certificates and other documents are required only at a potential interview

The official Swedish announcement is available at the museum website


Intendent sökes till FishBase Sverige

4 januari 2012

Naturhistoriska riksmuseet söker en intendent till verksamheten FishBase vid enheten för vertebratzoologi.

FishBase är en av världens mest omfattande biologiska informationssystem, som producerar och tillhandahåller information om alla fiskarter. Naturhistoriska riksmuseet är medlem i FishBase Consortium och driver en arbetsgrupp som arbetar lokalt med FishBase-frågor.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna utgörs huvudsakligen av planering och genomförande av symposier, rapportskrivning, kvalitetskontroll av data i FishBase, deltagande i möten utomlands, framtagande av information, bildhantering, PR samt uppdatering av databasen. Arbetet innebär även undervisning och fältarbete samt forskning och utveckling för att lösa systematiska problem. Arbetsspråken är svenska och engelska. Vi arbetar i MS Windowsmiljö med företrädesvis öppenkällkod-mjukvara men även med andra MS Windowsbaserade system och program.

Kvalifikationer

Du har en akademisk examen i biologi, eller motsvarande utbildning, med inriktning på fiskforskning, företrädesvis systematisk fiskforskning. Du har erfarenhet av molekylärsystematisk teknik och analys. Goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift, är ett krav och ytterligare språkkunskaper är meriterande. Du bör ha erfarenhet av internationellt samarbete. Erfarenhet av databaser, webbpublicering, statistikprogram, fylogenetisk programvara, nukleotidanalys och programmering är meriterande.

 

Personliga egenskaper

Du är serviceinriktad och har lätt för att skapa och underhålla kontakter både i samhället och i forskarvärlden. Du har god organisationsförmåga och lätt för både självständigt och gruppbaserat arbete.

 Tillträde snarast. Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Vi tillämpar sex månaders provanställning.

 Upplysningar om tjänsten lämnas av Sven O Kullander.  Fackliga företrädare är Bodil Kajrup, SACO-S och Yvonne Arremo, ST. Samtliga nås på telefonnummer 08-519 540 00.

 Ansökan med personligt brev samt CV, märkt med dnr 33-893/2011, skickas till rekrytering@nrm.se eller till Naturhistoriska riksmuseet, Box 50007, 104 05 STOCKHOLM, senast den 23 januari 2012. Betyg och övriga handlingar tas med vid eventuell intervju.

 Officell utlysningstext finns på Naturhistoriska riksmuseets webbplats