Arkiv för september 2010

FishBase Symposium 2010 - preliminärt program

23 september 2010

Nu är de flesta bitarna på plats för FishBase Symposium 2010, och det preliminära programmet kan laddas ned som PDF-fil.


Välkommen till FishBase Symposium 2010 – Upptäck! 
09:00-17:30, måndag, 18 oktober 2010
Stora Hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm

Preliminärt program

9:00 – 9:30    Registrering, kaffe och smörgås

Moderator: Ralf Britz, The Natural History Museum, London

09:30 – 09:45 Inledning: Sven O Kullander FishBase

09:45 – 10:30 Melanie Stiassny American Museum of Natural History, New York: New discoveries from the Congo

10:30 – 10:50 Fruktpaus

10:50 – 11:35 Jörg Freyhof Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries, Berlin: European freshwater fishes [preliminär titel]

11:35 – 12:20 Maurice Kottelat, Cornol, Schweiz: Inventories in tropical Asian freshwaters [preliminär titel]

12:20 - 13:30 Lunch

13:30 – 14:15 Tan Heok Hui National University of Singapore, Raffles Museum of Biodiversity Research, Singapore:  Discovery of new species – Southeast Asian perspectives

14:15 – 15:00 Richard Pyle Bishop Museum, Honolulu: Deep reef fishes [preliminär titel]

15:00 – 15:20 Kaffepaus

15:20 – 16:05 Anthony Gill Mackleay Museum, Sydney: Widespread species and phylophenetics [preliminärt ämne]

16:05 – 17:30 Diskussion. Symposieavslutning

Symposiet är öppet för alla och gratis, men föranmälan krävs. Lunch och kaffe ingår.

Information och anmälan: fishbase@nrm.se eller Tel 08-5195 4106
Webbsida http://artedi.nrm.se/fishbase/

Akvariets Dag 2010

14 september 2010

Haninge Akvarieförening och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund organiserar Akvariets Dag 2010. Evenemanget äger rum lördag 23 och söndag 24 oktober i Winn Quality Hotel, Haninge centrum. Hotellet ligger i anslutning till Handens pendeltågsstation.

Föredragshållare:

  • Gabriella Ekström, författare till boken “Från Arapaima till Ögonfläcksrasbora” och anställd på Akvarielagret. Årets Guldaborrevinnare (Nordiska ciklidsällskapet.)
  • Rune Evjeberg är specialist på sötvattensbiotoper som han skrivit en bok om (Fresh Water Biotopes in Mexico 1). Han är aktiv i Poecilia Scandinavia som han är norsk kontaktperson för.
  • Professor Frank Kirschbaum, Tyskland, är en av världens förnämsta forskare på fiskars elektriska signaler. Hans två föredrag hålls på engelska.
  • Docent Sven O. Kullander är förste intendent på Naturhistoriska riksmuseet vid Enheten  för vertebratzoologi. Han är känd världen över för sin forskning framför allt på tropiska sötvattenfiskar, i synnerhet familjen Cichlidae.
  • Thomas Regnell är styrelsemedlem i Nordiska Ciklidsällskapet och framgångsrik odlare av Malawicichlider.
  • Patrik Rosén, akvarist sedan barnsben,  är mest intresserad av små fiskar av alla slag samt växter och räkor. Har även ett gott öga till Tanganyikasjön.

Anmälan, senast 30 september, sker på Haninge Akvarieförenings webbplats www.haningeakvarieforening.se där du hittar ett anmälningsformulär. Det går också att anmäla sig på epost (at) haningeakvarieforening.se  men ange då de olika alternativen för deltagande och logi . Anmälan tas också emot av föreningens kassör på telefon 070-738 39 65. Anmälningsavgiften sätts in på Haninge Akvarieförenings plusgiro 211389-2.

Inbjudan, med fler detaljer om arrangemanget och anmälningsavgifter kan laddas ned i PDF-format här.

Inbjudan till Vattendagarna 8-10 december i Göteborg

10 september 2010

 

Svenska Föreningen för Limnologi (SFL) och Zoologiska institutionen, Göteborgs universitet inbjuder till Vattendagarna 2010, den 8-9 december i Göteborg (exkursionsdag den 10 december).

 

Vattnet i förändring

Årets tema bjuder på aktuell limnologisk forskning, med inriktning mot de förändringar som sker med våra vatten. Klimatet går mot ökad temperatur och förändrad avrinning – hur påverkas sjöar och vattendrag? Nya arter kommer in – vilka är de, och vad händer med ekosystemen? Försurningen minskar och kalkningen med den – hur påverkas de sura och kalkade vattnen? Nya bekämpningsmedel används – vart tar de vägen? Vi utlovar spännande föredrag med presentationer av ny kunskap inom viktiga områden.

 

Vattenförvaltningen står också i fokus. Hur kommer de nya miljökvalitetsnormerna att påverka hur vattenmiljön förvaltas? Vad ska den nya havs- och vattenmyndigheten i Göteborg syssla med? Vilken forskning behövs bäst för att bedöma miljöproblemen? Björn Risinger, blivande chef för den nya myndigheten, medverkar som föredragshållare och diskussionsledare.

 

Länk till inbjudan, program, basfakta och anmälningsformulär läggs inom kort ut på:

www.limnologerna.org

FishBase Symposium 2010 - senaste nytt!

8 september 2010

Den 18 oktober  2010 hålls det årliga FishBase Symposium på Naturhistoriska riksmuseet.

Världsledande fiskforskare berättar om sina insamlingsresor och nya fiskarter, från djuphav och Kongoflodens forsar till sydostasiatiska sumpmarker - och hur viktigt det är att jordens biodiversitet dokumenteras. Föreläsningarna kommer att vara på engelska.

Talarna är nu konfirmerade:
Dr Maurice Kottelat, Schweiz: Expeditioner i Asien

Dr Tan Heok Hui, Singapore:  Expeditioner i Sydostasien

Dr Melanie Stiassny, USA: Congo-flodens fiskar

Dr Richard L Pyle, USA: Djupvattenskorallrev

Dr Jörg Freyhof, Tyskland: Sötvattensfiskar i Europa

Dr Anthony Gill, Australien: Samlingarnas betydelse för forskningen

Moderator är Dr Ralf Britz, Storbritannien

Symposiet är öppet för alla och gratis, men föranmälan krävs. Lunch och kaffe ingår. Program kommer snart.

Föranmälan via email till fishbase@nrm.se eller på telefon 08-51954106.