Arkiv för 10 november 2009

Galna ko-sjukan funnen i odlad fisk

10 november 2009

Ett grekiskt forskarlag rapporterar att fisk kan smittas av “galna ko-sjukan”, Creutzfeld-Jakobs sjukdom (BSE, bovin spongiform encephalopati). BSE orsakas av ett självförökande protein, en s.k. prion. Prioner är ännu mindre och ännu mer svårdödade än virus, och BSE-prionen inaktiveras inte av värmebehandling eller torkning.

BSE spreds bland får och kor genom att de fick foder gjort av slaktavfall, och även människor kunde smittas av den dödliga sjukdomen om de åt av smittat kött. Försök har tidigare visat att kyckling och svin troligen inte kan smittas av BSE, men nu har man alltså kunnat visa att vissa fiskar kan det.
Sparus aurata. Foto David Blaikie

Bild: De grekiska forskarna fann att guldsparid, en viktig matfisk i medelhavsområdet, kan smittas av BSE. Foto: David Blaikie, Wikimedia Commons. CC-BY.

Forskarna matade fisk med smittad kohjärna, och trots att fisken aldrig fick några symptom liknande de hos däggdjur med BSE kunde man visa att de fick samma sorts typiska hjärnskador som BSE orsakar, och att BSE-prionen fanns i fiskarnas hjärnor. Arten som användes i experimentet var guldsparid (Sparus aurata), en vanlig art i Medelhavet, och en av de vanligaste arterna av odlad havsfisk.

För att stoppa spridningen av BSE förbjöd EU 2001 all användning av däggdjursprotein i foder till djur avsedda för mänsklig förtäring, men det är fortfarande tillåtet att använda i foder till sällskapsdjur. Det finns också en risk att slaktavfall används vid odling av matfisk utanför EU.

Man vet ännu inte om de smittade fiskarna i sin tur kan sprida smittan vidare till människa eller andra djur.

Referens

Salta E, Panagiotis C, Teliousis K, Petrakis S, Eleftheriadis E, et al. (2009) Evaluation of the Possible Transmission of BSE and Scrapie to Gilthead Sea Bream (Sparus aurata). PLoSONE 4(7): e6175. doi:10.1371/journal.pone.0006175

Länkar

Guldsparid i FishBase

Direktlänk till vetenskaplig artikel

Vårdguidens information om Creutzfeld-Jakobs sjukdom