Arkiv för november 2009

Rundrocka funnen i Sverige

11 november 2009

Den svenska faunan har berikats med en ny art av rocka. Det är rundrocka (Rajella fyllae), en nordatlantisk djupvattenart, som för första gången belagts från svenskt vatten.

Rockan fångades på 500 meters djup den 15:e maj när ett forskarlag från svenska artprojektet, ledda av Matz Berggren, med Agassiz-trål inventerade djupa havsbottnar i yttre Skagerrak. Marinbiologen och fotografen Anders Salesjö, som var med vid inventeringen, såg att det var en rundrocka och sände den till Naturhistoriska riksmuseet, där Sven Kullander och Bo Delling kunde bekräfta identifieringen, och att svenska faunan därmed utökats med en ny art av rocka.

Det är för närvarande oklart hur vanlig rundrocka kan tänkas vara i svenska vatten. Det bedrivs inte mycket fiske på djupt vatten i yttre delen Skagerrak, och även om exemplar blir fångade är det tyvärr ofta så att ovanliga fiskar som fångas inte sänds till en expert för identifiering.

Fyndet, som offentliggjordes på FishBase Symposium 2009, innebär att totalt 12 arter rocka nu är kända från svenska vatten.

Rundrocka från Skagerrak. Foto Bo Delling, CC-BY-NC

Bild: Rundrocka fångad på 500 meters djup i yttre Skagerrak, maj 2009. Foto Bo Delling, CC-BY-NC

Länkar
Rundrocka i FishBase
Svenska Artprojektets portal

Galna ko-sjukan funnen i odlad fisk

10 november 2009

Ett grekiskt forskarlag rapporterar att fisk kan smittas av “galna ko-sjukan”, Creutzfeld-Jakobs sjukdom (BSE, bovin spongiform encephalopati). BSE orsakas av ett självförökande protein, en s.k. prion. Prioner är ännu mindre och ännu mer svårdödade än virus, och BSE-prionen inaktiveras inte av värmebehandling eller torkning.

BSE spreds bland får och kor genom att de fick foder gjort av slaktavfall, och även människor kunde smittas av den dödliga sjukdomen om de åt av smittat kött. Försök har tidigare visat att kyckling och svin troligen inte kan smittas av BSE, men nu har man alltså kunnat visa att vissa fiskar kan det.
Sparus aurata. Foto David Blaikie

Bild: De grekiska forskarna fann att guldsparid, en viktig matfisk i medelhavsområdet, kan smittas av BSE. Foto: David Blaikie, Wikimedia Commons. CC-BY.

Forskarna matade fisk med smittad kohjärna, och trots att fisken aldrig fick några symptom liknande de hos däggdjur med BSE kunde man visa att de fick samma sorts typiska hjärnskador som BSE orsakar, och att BSE-prionen fanns i fiskarnas hjärnor. Arten som användes i experimentet var guldsparid (Sparus aurata), en vanlig art i Medelhavet, och en av de vanligaste arterna av odlad havsfisk.

För att stoppa spridningen av BSE förbjöd EU 2001 all användning av däggdjursprotein i foder till djur avsedda för mänsklig förtäring, men det är fortfarande tillåtet att använda i foder till sällskapsdjur. Det finns också en risk att slaktavfall används vid odling av matfisk utanför EU.

Man vet ännu inte om de smittade fiskarna i sin tur kan sprida smittan vidare till människa eller andra djur.

Referens

Salta E, Panagiotis C, Teliousis K, Petrakis S, Eleftheriadis E, et al. (2009) Evaluation of the Possible Transmission of BSE and Scrapie to Gilthead Sea Bream (Sparus aurata). PLoSONE 4(7): e6175. doi:10.1371/journal.pone.0006175

Länkar

Guldsparid i FishBase

Direktlänk till vetenskaplig artikel

Vårdguidens information om Creutzfeld-Jakobs sjukdom