Arkiv för 13 maj 2009

Svartmunnad smörbult 2 i Sverige

13 maj 2009

Ännu en svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus) har nu hittats vid svenska kusten, denna gång av fiskaren Eles Larsson, Tjurkö, utanför Karlskrona, som lämnade fyndet till länsstyrelsens Lars Lundahl för vidare befordran till Riksmuseet. Det första svenska exemplaret fångades i juli förra året i Karlskrona. Det verkar troligt att arten nu  etablerat sig i Karlskrona skärgård. Både Länsstyrelsen och Riksmuseet är intresserade av information om ytterligare fynd.

Svartmunnad smörbult och svart smörbult (Gobius niger) kan uppfattas som ganska lika varandra. Svart smörbult har en fläck framtill i främre ryggfenan. Svartmunnad smörbult har fläcken baktill i främre ryggfenan.

Svartmunnad smörbult har sin naturliga utbredning i Svarta havet, men har kommit in i Östersjön genom ballastvatten. Det finns ett stort bestånd i Polen sedan början av 1990-talet, och arten har sedan hittats på den östra Östersjökusten upp till södra Finland.

Svartmunnad smörbult från Tjurkö. Foto Bodil Kajrup, CC-BY-NC

Så här ser den svartmunnade smörbulten från Tjurkö ut. Foto Bodil Kajrup, CC-BY-NC