Arkiv för 22 september 2008

FishBase Symposium 2008 - preliminärt program

22 september 2008

FishBase Symposium 2008 handlar om arbetet med att hitta och rädda hotade fiskar. Det preliminära programmet är nu klart.

Vi håller till på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, i Hörsalen. Symposiet öppnar 0900h med kaffe och smörgås, och vi håller på till 1600h. Moderator är Tomas Carlberg, ArtDatabanken.

På symposiet framträder en lång rad talare som representerar unik kunskap på området:

  • Jan Olov Westerberg, Naturhistoriska riksmuseet - Inledning
  • Isabella Lövin, frilansjournalist - Tyst hav – jakten på den sista matfisken
  • Joakim Hjelm, Fiskeriverket - Vad håller torskbestånden nere?
  • Agnetha Alriksson, Jordbruksdepartementet - Jordbruksdepartementets arbete med fisk och fiskefrågor
  • Gordon McGregor Reid, Chester Zoo, IUCN - Global conservation of freshwater fishes: the role of the Freshwater Fish Specialist Group (FFSG)
  • Anne-Christine Brusendorff, HELCOM - HELCOM - integrering af miljøhensyn i andre sektorpolitikker
  • Hans Lassen, ICES - ICES och trendanalys av fångstdata
  • Rainer Froese, University of Kiel - Fishes under threat: an analysis of the fishes in the 2007 IUCN Red List
  • Yvonne Lundell, Naturvårdsverket - Ål, CITES och Naturvårdsverket

Programmet finns i PDF-format, senast uppdaterat 21 oktober 2008 : FishBase Symposium 2008 - preliminärt program 

Anmälan sker enklast till fishbase (på) nrm.se. Symposiet är kostnadsfritt, och lunch och kaffe ingår för de som anmält sig senast den 29 oktober.

Välkommen!

FishBase Sverige