Arkiv för 14 april 2008

Tolv användningsfall för FishBase

14 april 2008

FishBase är en mycket stor webbplats med hundratusentals webbsidor. Det betyder att den till en början kan vara oöverskådlig och svår att komma igång med.

På grund av det stora antalet olika funktioner i FishBase och ofta återkommande uppdateringar och förändringar är en fullständig manual och bruksanvisning inte aktuell. Vi har därför skapat ett enkelt kompendium som på svenska med hjälp av skärmdumpar (på engelska - screenshots) beskriver hur man löser tolv olika användningsfall. Flera av de frågor som ställs går att lösa på flera sätt och det är svårt att säga vilket som är ”mest korrekt”. De tolv användningsfallen är:

1. Vad är det latinska namnet på groplöja?
2. Vilket är det svenska namnet på Scomberomorus cavalla?
3. Hur många olika arter har ett svenskt namn som slutar på ”abborre”?
4. Vad är det polska namnet på vanlig gädda?
5. Hur många arter ingår i familjen Ictaluridae?
6. Hur många sötvattensfiskar finns det på Island?
7. Hur lång blir en ansjovis (Engraulis encrasicolus)?
8. Var i världen finns det guppy (Poecilia reticulata)?
9. Vilka är de svenska namnen på de två ekonomiskt viktigaste fiskarterna i Österrike?
10. Vad anser FishBase Seafood Advisory om att äta skrubbskädda?
11. Vad heter fisken som är högst i näringspyramiden i Lake Kariba i Afrika?
12. Vilka är de tre snabbaste fiskarna enligt FishBase?

Ladda ner pdf-filen (3,4 MB) “Tolv användningsfall för FishBase”