Arkiv för 9 november 2007

Rapport från FishBase Symposium 2007 - Fiskarna och klimatet

9 november 2007

Fiskarna och klimatet var temat 2007 för det årliga symposium som FishBase Sverige anordnar. Effekterna av den globala klimatförändringen utgör en stor utmaning för vattenlivet. Vädret blir mer extremt och ostadigt, med fler kraftiga stormar, fler och varmare värmeböljor och mer och häftigare regn. Smältande polarisar och glaciärer leder till höjda havsnivåer. Det påverkar bland annat vattenlevande djurs liv och vattnets produktivitet. FishBase Sverige, som drivs av Naturhistoriska riksmuseet, bjöd därför in åtta framstående forskare från nordiska institutioner och myndigheter för att redogöra för olika aspekter på klimatförändringar och eventuella effekter på i synnerhet fiskfaunan. Bland talarna på detta det femte FishBase-symposiet fanns, förutom fiskforskare med olika specialiteter, även atmosfärsforskare och företrädare för EU:s arbete inom naturvård.

Symposiet hölls den 5 november på Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm och hade närmare 180 registrerade deltagare. Stellan Hamrin från enheten för naturresurser på Miljödepartementet höll inledningsanförandet. Han anknöt till att klimatförändringarna redan har börjat märkas inom en rad områden och att detta påverkar inte minst fiskarnas ekosystem. Han betonade också vikten av att skapa globala nätverk mellan forskare och andra fiskeintresserade för att sprida och samordna kunskap.

Symposieföredragen finns nu sammanfattade och tillgängliga för nedladdning.

Länk
FishBase Symposium 2007 sammanfattning (pdf)