Arkiv för 16 september 2007

Surrogatfiskar räddar sällsynta fiskarter?

16 september 2007

Japanska forskare vid Tokyo University of Marine Science and Technology har visat att man kan producera ägg och spermier av en fiskart i kroppen av en annan.

De använde sig av nykläckta steriliserade körsbärslaxar (Oncorhynchus masou), i vilka de injucerade spermaproducerande stamceller från regnbåge (Oncorhynchus mykiss). 30 procent av regnbågshanarna producerade sedan körsbärslaxsperma som användes för befruktning av vilda körsbärslaxägg som resulterade i fertila körsbärslaxar. Det går också med samma celler att producera körsbärslaxägg hos regnbågshonor.

Ändamålet med forskningen är att producera mer tonfisk, en bristvara i Japan och en globalt utrotningshotad art. Bevarandebiologer har dock insett att tekniken kan vara värdefull för att bevara andra arter, och i Idaho inleds nu försök att förstärka det lokala beståndet av indianlax (Oncorhynchus nerka) med hjälp av regnbåge.

Länk
Okutsu, T, S Shikina, , M Kanno, Y Takeuchi and G Yoshizaki. 2007. Production of trout offspring from triploid salmon parents. Science 317: 1517.