Arkiv för 24 augusti 2007

FishBase Symposium 2007 - Fiskarna och klimatet

24 augusti 2007

Den globala klimatförändringen har under de senaste åren accelererat. Följderna är stora och många. Vädret har blivit mer extremt och ostadigt, med fler kraftiga stormar, fler och varmare värmeböljor och mer och häftigare regn. Polarisarna och andra permanenta istäcken smälter, vilket leder till höjda havsnivåer. Ökenområden breder ut sig och djur- och växtarter tvingas flytta eller dör ut för att de inte överlever de förändrade livsvillkoren. Vattenlevande djurs liv påverkas och vattnets produktivitet förändras.

Hur styr klimatet vattnens egenskaper och vattenlivet? Vilka klimatförutsägelser är relevanta för klimatutvecklingen i Norden – ny istid eller medelhavsklimat? Hur påverkas tillgången på fisk i sötvatten och hav? Vilka arter försvinner, vilka tillkommer? Hur påverkas ekonomin av ändrade fiskbestånd? Finns det något att göra?

Forskare från hela Sverige ställer upp i FishBase Symposium 2007 - Fiskarna och klimatet och redogör för forskningsfronten när det gäller klimatförändringar och dess effekter på såväl fisk som samhälle.

Symposiet avhålls måndag den 5 november 2007, på Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholm. Obs: ändrad lokal.

Vi bjuder på lunch och kaffe och behöver därför veta hur många som kommer. Anmälan senast 30 oktober 2007 till:

FishBase Sverige
Naturhistoriska riksmuseet
Box 50007
104 05 Stockholm
Tel: 08-5195 4122, 08-5195 4123
E-post: fishbase@nrm.se
Webbplatser: fishbase.se artedi.nrm.se/fishbase/