Arkiv för 20 juli 2007

Spegelkarp i Hanöbukten

20 juli 2007

Karpfiskar är utpräglade sötvattensfiskar. Bara ett fåtal arter lever i bräckt vatten. Det utsötade vattnet i Östersjön kan dock föredras av många svenska karpfiskarter, inte minst i Stockholms skärgård, Bottenhavet och Bottenviken.

Torsdagen den 19 juli hittade ålfiskare Bo Hellström en spegelkarp i sitt bottengarn utanför Yngsjö, Skåne. Det är andra gången en karp fångats i Hanöbukten. Förra gången var 1952. Egentligen är Hanöbukten alldeles för salt för karpen. Förmodligen har karpen förirrat sig ut till kustvattnen med de stora mängder regnvatten som översvämmat Skåne.

Länk
Yngsjökarpen i Kristanstadsbladet

FishBase.se uppe igen

20 juli 2007

Överbelastningen är hävd. FishBase.se snurrar igen.