Arkiverade inlägg i kategorin ‘FishBase tips’

Tolv användningsfall för FishBase

14 april 2008

FishBase är en mycket stor webbplats med hundratusentals webbsidor. Det betyder att den till en början kan vara oöverskådlig och svår att komma igång med.

På grund av det stora antalet olika funktioner i FishBase och ofta återkommande uppdateringar och förändringar är en fullständig manual och bruksanvisning inte aktuell. Vi har därför skapat ett enkelt kompendium som på svenska med hjälp av skärmdumpar (på engelska - screenshots) beskriver hur man löser tolv olika användningsfall. Flera av de frågor som ställs går att lösa på flera sätt och det är svårt att säga vilket som är ”mest korrekt”. De tolv användningsfallen är:

1. Vad är det latinska namnet på groplöja?
2. Vilket är det svenska namnet på Scomberomorus cavalla?
3. Hur många olika arter har ett svenskt namn som slutar på ”abborre”?
4. Vad är det polska namnet på vanlig gädda?
5. Hur många arter ingår i familjen Ictaluridae?
6. Hur många sötvattensfiskar finns det på Island?
7. Hur lång blir en ansjovis (Engraulis encrasicolus)?
8. Var i världen finns det guppy (Poecilia reticulata)?
9. Vilka är de svenska namnen på de två ekonomiskt viktigaste fiskarterna i Österrike?
10. Vad anser FishBase Seafood Advisory om att äta skrubbskädda?
11. Vad heter fisken som är högst i näringspyramiden i Lake Kariba i Afrika?
12. Vilka är de tre snabbaste fiskarna enligt FishBase?

Ladda ner pdf-filen (3,4 MB) “Tolv användningsfall för FishBase”

Lägga in bilder i FishBase - själv

2 oktober 2007

FishBase innehåller idag omkring 44500 bilder, som visar nästan 15000 arter. Det är fler arter än någon annan likartad informationskälla. Men det finns mer än 30 000 fiskarter i världen, så det saknas bilder på ungefär hälften av arterna.

Här finns en lista på arter som saknar bild: Saknade foton

Många FishBase-användare vill bidra med egna fiskbilder. Med dessa bidrag kan vi säkert närma oss ett FishBase med alla fiskarter avbildade.

Som många har märkt kan det vara lite krångligt att skicka in bilder till FishBase. Det dröjer ofta innan de visas. Men nu kan alla och envar på ett enkelt sätt ladda upp sina bilder.

Funktionen finns än så länge bara på den amerikanska och taiwanesiska servern.

Så här gör man:

Alternativ 1:

  1. Hitta listan på saknade foton (Saknade foton)
  2. Klicka på ett namn, t. ex. Ammocryptocharax lateralis.
  3. Nu visas informationssidan. Längst upp finns en länk “NEW! Upload your photos for this fish”. Klicka på den.
  4. Nu visas ett formulär. Följ anvisningarna att leta fram bilden på din hårddisk, och fyll i önskade uppgifter. Klicka på Submit.

Alternativ 2:

  1. Sök fram den art du är intresserad av från FishBase söksida (FishBase)
  2. Följ 3-4 ovan

Alternativ 3:

  1. Sök fram den art du är intresserad av från FishBase söksida (FishBase)
  2. Om det finns en bild framme (upptill till höger), klicka på den, så kommer du till en tumnagelsida
  3. På tumnagelsidan finns en länk “NEW! Upload your photos for this fish”. Klicka på den, om du har egna bilder att bidra med.
  4. Följ 4 ovan.

Inom högst några dagar visas bilden på tumnagelsidan eller på informationssidan.