Arkiverade inlägg i kategorin ‘Forskning’

FishBase symposium 2013 Invasiva fiskar

8 oktober 2013

Måndagen den 21 oktober 2013 är det tid för årets FishBase symposium, i år med invasiva arter som tema. Registreringen börjar 9:00. Från 9:30 till 17:30 får vi lyssna till nio högintressanta föredrag från kunniga forskare. Hugo Verreycken skildrar läget för Belgiens, Peter Rask Møller Danmarks och Paraskevi Karachle Medelhavets invasiva fiskarter. Olof Filipsson berättar om hur det står till i Sverige. Robert Britton med gädda

Robert Britton och en gädda, som ställer till problem om den kommer dit den inte hör hemma.

Robert Britton talar om hur den lilla karpfisken bandslätting kan hjälpa oss förstå varför vissa arter lyckas sprida sig. Simon Blanchet berättar om hur molekylära metoder kan hjälpa oss att bättre förstå biologiska effekter och orsaker bakom invasionerna. Av Anders Alfjorden får vi veta mer om sjukdomar som sprider sig tillsammans med fiskarna. Christine Casal ger en introduktion till hur FishBase kan användas för riskbedömningar. De ekonomiska effekterna av fiskarters utökade utbredning talar Ing-Marie Gren om.

Detaljerat program för dagen finns att ladda ner här.

Lunch och fika ingår för alla som anmält sig senast 17 oktober 2013 till fishbase@nrm.se eller på telefon 08-51954106. Föreläsningarna kommer till största delen att hållas på engelska.

Snart dags för årets FishBase symposium!

4 oktober 2012

Symposiet går av stapeln den 15:e Oktober, och årets tema är fiskar och dammar. Vattenkraft lyfts ofta fram som en ren och förnyelsebar energikälla, men hur påverkas fisk och fiske av de tusentals dammar och reservoarer som byggs, ofta i världens artrikaste sötvatten? Vilka typer av fisk påverkas mest? Hur påverkas lokalbefolkningen?

Årets talare kommer från hela världen:

Catherine Reidy Liermann, från University of Washington, ger en global översikt på ämnet dammar och fiskar. Jörn Gessner, Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries, berättar om en av de hårdast drabbade fiskgrupperna, sydostasiatiska störar. Paul Skelton, South-African Institute for Aquatic Biodiversity, talar om dammars inverkan på biodiversitet i Afrika, med särskild tonvikt på situationen i södra Afrika.

 

Roberto Reis och en Hypostomus

 Roberto E. Reis talar om dammar och fiskar i Sydamerika.

Roberto E. Reis, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, kommer att berätta om de effekter dammar har haft på fisk och fiske i Sydamerika. Eric Baran, World Fish Center, berättar om hur viktigt fisk är för lokalbefolkningen längs Mekongfloden, och de enorma socioekonomiska värden som står på spel när floden nu däms. Ian Baird, University of Wisconsin-Madison, ger ett historiskt perspektiv på exploateringen av Mekongfloden, och utforskar olika framtida scenarier.

Slutligen visar vi dokumentärfilmen Mekong – River on the edge. Filmen presenteras av Douglas Varchol och SIDA, och belyser möjligheterna och riskerna med storskalig vattenkraftutbyggnad i Mekongfloden.

FishBase Symposium 2012 är gratis och öppet för alla, och lunch ingår utan extra kostnad. Föranmälan innan 10:e oktober, antalet platser är begränsat. Symposiet hålls huvudsakligen på engelska.

Tid: Måndag den 15 oktober 2012,  från 9:30 till cirka 17:15. Registrering från 9:00.

Plats: Stora Hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.

Anmälan: Senast 10 oktober 2012, skicka anmälan till fishbase@nrm.se eller ring 08-5195 4106.

Program (PDF): Program för FishBase Symposium 2012 - Fiskar och Dammar.pdf

Filmtrailer för Mekong - River on the edge kan ses här.

FishBase Symposium 2010 - rapport och sammandrag

1 november 2010

FishBase Symposium 2010 - Upptäck! var en stor framgång, med omkring 150 nöjda deltagare. Allt förlöpte som planerat. Enegerinivån var hög bland föreläsarna som under engagerat berättande levererade fantastiska bilder och filmer i rask takt.

Nu finns en sammanfattning av symposiet på svenska, som kan laddas ned tillsammans med sammandrag och föreläsarpresentationer.

FishBase Sverige tackar alla som var med och gjorde dagen så innehållsrik och trevlig! Vi ses nästa år för FishBase Symposium 2011!

Nedladdningslänkar:

Rapport från FishBase Symposium 2010 

Program för FishBase Symposium 2010, med sammandrag av föreläsningar och presentationer av föreläsarna

FishBase Symposium 2010 - preliminärt program

23 september 2010

Nu är de flesta bitarna på plats för FishBase Symposium 2010, och det preliminära programmet kan laddas ned som PDF-fil.


Välkommen till FishBase Symposium 2010 – Upptäck! 
09:00-17:30, måndag, 18 oktober 2010
Stora Hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm

Preliminärt program

9:00 – 9:30    Registrering, kaffe och smörgås

Moderator: Ralf Britz, The Natural History Museum, London

09:30 – 09:45 Inledning: Sven O Kullander FishBase

09:45 – 10:30 Melanie Stiassny American Museum of Natural History, New York: New discoveries from the Congo

10:30 – 10:50 Fruktpaus

10:50 – 11:35 Jörg Freyhof Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries, Berlin: European freshwater fishes [preliminär titel]

11:35 – 12:20 Maurice Kottelat, Cornol, Schweiz: Inventories in tropical Asian freshwaters [preliminär titel]

12:20 - 13:30 Lunch

13:30 – 14:15 Tan Heok Hui National University of Singapore, Raffles Museum of Biodiversity Research, Singapore:  Discovery of new species – Southeast Asian perspectives

14:15 – 15:00 Richard Pyle Bishop Museum, Honolulu: Deep reef fishes [preliminär titel]

15:00 – 15:20 Kaffepaus

15:20 – 16:05 Anthony Gill Mackleay Museum, Sydney: Widespread species and phylophenetics [preliminärt ämne]

16:05 – 17:30 Diskussion. Symposieavslutning

Symposiet är öppet för alla och gratis, men föranmälan krävs. Lunch och kaffe ingår.

Information och anmälan: fishbase@nrm.se eller Tel 08-5195 4106
Webbsida http://artedi.nrm.se/fishbase/

FishBase Symposium 2010 - senaste nytt!

8 september 2010

Den 18 oktober  2010 hålls det årliga FishBase Symposium på Naturhistoriska riksmuseet.

Världsledande fiskforskare berättar om sina insamlingsresor och nya fiskarter, från djuphav och Kongoflodens forsar till sydostasiatiska sumpmarker - och hur viktigt det är att jordens biodiversitet dokumenteras. Föreläsningarna kommer att vara på engelska.

Talarna är nu konfirmerade:
Dr Maurice Kottelat, Schweiz: Expeditioner i Asien

Dr Tan Heok Hui, Singapore:  Expeditioner i Sydostasien

Dr Melanie Stiassny, USA: Congo-flodens fiskar

Dr Richard L Pyle, USA: Djupvattenskorallrev

Dr Jörg Freyhof, Tyskland: Sötvattensfiskar i Europa

Dr Anthony Gill, Australien: Samlingarnas betydelse för forskningen

Moderator är Dr Ralf Britz, Storbritannien

Symposiet är öppet för alla och gratis, men föranmälan krävs. Lunch och kaffe ingår. Program kommer snart.

Föranmälan via email till fishbase@nrm.se eller på telefon 08-51954106.