Arkiverade inlägg i kategorin ‘Allmänt’

FishBase Symposium 2017: The Polar Seas / Polarhaven

1 november 2017

Temat för det 15:e FishBase symposiet, som gick av stapeln den 16:e oktober vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, var POLARHAVEN.

Redan idag pågår ett omfattande fiske i polarhaven, och i takt med att Arktis och Antarktis blir varmare och isen minskar kommer trycket på fisken i området att öka. Polarhaven är kalla och näringsfattiga, kommer fisken som lever där att tåla det ökade fisket? Vad kan vi göra för att se till att fisket blir hållbart? Och vad händer med Arktis och Antarktis köldanpassade arter när temperaturen stiger, och sydligare arter kan invadera?

Blackfin icefish, Chaenocephalus aceratus. Photo © Michael Axelsson

Blackfin icefish, Chaenocephalus aceratus. Foto © Michael Axelsson

För att få veta mer, bjöd FishBase Sverige in sju experter, som berättade för symposiets 228 registrerade deltagare om olika aspekter av fisk och fiskeri i Arktis och Antarktis.

Bo Fernholm, från Naturhistoriska riksmuseet, gav ett öppningstal, där han berättade om Sveriges och Naturhistoriska riksmuseets insatser inom polarforskning och bevarande.

Joseph T. Eastman, från Ohio University, USA, berättade om den evolutionära historien bakom Antarktis isfiskar (Notothenioidei).

Edda Johannesen, från Institute of Marine Research, Norge, berättade om ett flerårigt projekt att övervaka fiskfaunan i Barents Hav, och att man kunnat visa att tempererade arter rycker fram och köldanpassade arter retirerar när havet blir varmare.

Stuart Hanchet, från NIWA, Nya Zealand, berättade om det ekonomiskt viktiga fisket efter den upp till två meter långa antarktiska isfisken Dissostichus mawsoni (Antarctic toothfish, saknar svenskt namn), och hur man genom strikta fångstkvoter, märkning av individer, och skapande av skyddade områden kunnat göra fisket hållbart.

Pauline Snoeijs-Leijonmalm, från Stockholms universitet, förklarade att nästan ingenting är känt om fiskfaunan under den permanenta havsisen i Arktis, men att man genom att analysera ekolodsinspelningar utförda av isbrytaren Oden kunnat göra en första preliminär uppskattning av förekomsten av fisk i området.

Michael Axelsson, från Göteborgs universitet, berättade om de fysiologiska anpassningar fiskar i polartrakterna har för att kunna leva och vara aktiva i temperaturer ned mot -1.9°C.

Jørgen S. Christiansen, från Arctic University of Norway, Norge, ställde frågan om det, med ökande fisketryck, invasion av arter från tempererade områden, och förlust av havsis, finns någon framtid för de arktiska fiskarna, och argumenterade för användning av försiktighetsprincipen för fisket i Arktis.

Thomas Mörs, från Naturhistoriska riksmuseet, var moderator.

All lectures were videofilmed and are published on the FishBase Sweden YouTube channel

Samtliga föredrag videofilmades, och kan ses på YouTube. Det finns även en engelskspråkig symposierapport för nedladdning (pdf).

Vi vill tacka alla som deltog i året Symposium och gjorde det till en sådan framgång, och vi hoppas att vi ses igen på nästa års Symposium!

FishBase Symposium 2017 - Polarhaven!

12 juli 2017

Den 16 oktober är det dags för FishBase Symposium 2017 på Naturhistoriska riksmuseet!

Temat för FishBase Symposium 2017 är Polarhaven. Haven närmast Antarktis och Arktis är kalla men de är fulla av liv. Inte minst fiskar som utstår temperaturer ned till fryspunkten. Hur går det till? Vad vet vi egentligen om fiskar och fiske i polarhaven. Vad är det för fiskar som lever i under istäcket, hur är de anpassade för denna extrema miljö, och vad har de för framtid? När klimatförändringar gör polarhaven mer tillgängliga genom att havsisen minskar, så ökar också intresset för exploatering. Hur kommer detta att påverka polarfiskarna?

Antarktisk Isfisk, Champsocephalus gunnari

 En antarktisk isfisk, Pagetopsis macropterus. Isfiskar trivs bäst vid en temperatur av -1°C. Foto: Julian Gutt, Alfred Wegener Institute. CC BY Attribution-NonCommercial-ShareAlike

FishBase Sverige har bjudit in sju framstående experter som kommer att berätta om olika aspekter på fiskar och fiske i polarhaven.

Tid: Måndag den 16 oktober 2017, heldag med start 9:30. Registrering från 9:00.

Plats: Stora hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.

Poster: Det blir en posterutställning i anslutning till symposiet. Ange i din anmälan om du vill presentera en poster eller annat informationsmaterial.

Anmälan: Lunch ingår om du anmält dig senast 12 oktober 2017. Skicka din anmälan till fishbase@nrm.se eller ring 08-51954166.

Information: Information och program för symposiet finns här: http://artedi.nrm.se/fishbase/?page_id=16

FishBase Symposium 2016 — Östersjön

23 september 2016

Den 17 oktober är det dags för FishBase Symposium 2016 på Naturhistoriska riksmuseet!

Larmen duggar tätt om Östersjön, men hur mår egentligen torsken, laxen, strömmingen och gäddan? Hur bör vi bäst förvalta våra fiskar? Och vad kan vi förvänta oss i framtiden?

Tånglake (Zoarces viviparus) i Bottenviken.

Tånglake (Zoarces viviparus) i Bottenviken. Tånglaken är en nordlig art som kan missgynnas av varmare klimat. Foto © OCEANA/Carlos Suárez 2012

Temat för FishBase Symposium 2016 är Östersjön. FishBase Sverige har bjudit in sex framstående experter som kommer att berätta om olika aspekter på fisk och fiske i Östersjön.

  • Martin Snickars kommer att ge en överblick av effekterna av övergödning och klimatförändringar i Östersjön.
  • Lovisa Wennerström berättar om den genetiska diversiteten hos östersjöfisk, och hur det kan användas för att göra fisket hållbarare.
  • Willem Dekker ställer frågan om Östersjöns ålbestånd långsamt håller på att försvinna.
  • Gustaf Almqvist ger ett ekosystemperspektiv på fisket i Östersjön.
  • Irene Adrian-Kalchhauser förklarar hur man genom att DNA-testa vattenprover kan spåra invasiva fiskarter.
  • Anna Törnroos berättar om fiskarnas roll i Östersjöns ekosystem, deras diversitet, och långsiktiga trender i Östersjön.

Tid: Måndag den 17 oktober 2016, heldag med start 9:30. Registrering från 9:00.

Plats: Stora hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.

Poster: Det blir en posterutställning i anslutning till symposiet. Ange i din anmälan om du vill sätta upp en poster, eller kanske presentera annat informationsmaterial.

Anmälan: Skicka din anmälan till fishbase@nrm.se. Lunch ingår om du anmält dig senast 13 oktober.

Mer information: Information och program för symposiet finns här: http://artedi.nrm.se/fishbase/?page_id=16

FishBase Symposium 2016: Östersjön

16 juni 2016

Nu har anmälan öppnat för årets symposium med tema Östersjön. Det kommer som vanligt att äga rum den tredje måndagen i oktober.

Fisken är full av PCB och kvicksilver, havet stiger, giftiga plankton blommar, isen försvinner och fiskeflottor dammsuger havet. Larmen duggar tätt om Östersjön, men hur mår egentligen torsken, laxen, strömmingen och gäddan? Hur bör vi bäst förvalta våra fiskar? Och vad kan vi förvänta oss i framtiden?

FishBase Sverige har bjudit in sexframstående experter som kommer att berätta om olika aspekter på fisk och fiske i Östersjön, från populationsgenetik till gäddfabriker!

Algblomning

Detalj ur satellitfoto av cyanobakterieblomning i centrala Östersjön, 11 augusti 2015. Bildens långsida är cirka 100 kilometer. Det raka vita strecket upptill till vänster i bilden är kondensstrimma efter ett flygplan. Foto: © NASA Earth Observatory.

Tid: Måndag den 17 oktober 2016, heldag med start 9:30. Registrering från 9:00.
Plats: Stora hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.
Poster: Det kommer att finnas en posterutställning i anslutning till symposiet. Ange i din anmälan om du vill ha en poster eller annat informationsmaterial med där.
Anmälan: Lunch ingår om du anmält dig senast 13 oktober 2016. Skicka din anmälan till fishbase@nrm.se
Information: Information och program  för symposiet kommer att finnas på http://artedi.nrm.se

FishBase Symposium 2015 - Captivating Fishes

8 oktober 2015

Den 19:e oktober är det dags för 2015 års FishBase Symposium. Temat för i år är Fängslande Fiskar eller Captivating Fishes. Registreringen börjar 9:00 och från 9:30 får vi lyssna på framstående experter som kommer att berätta om olika spännande och intressanta aspekter av att hålla fiskar ”på torra land”.

Detaljerat program för dagen finns att ladda ner här. (pdf)

Svein A Fosså ger en översikt över akvaristikens betydelse för forskning och som kontaktyta mellan människa och natur, och de framtida utmaningar den står inför.
Brian Zimmerman
, London Zoo, berättar om hur europeiska djurparker kämpar för att rädda några av de mest hotade arterna av sötvattensfisk från utrotning.
Frank Kirschbaum,
Humbold-Universität, Berlin, talar om reproduktion och odling av fiskar, och kontrasterar tropiska fiskars reproduktion med temperade fiskar som europeisk stör.
Scott Dowd,
New England Aquarium, kommer att berätta om hur fiske för akvariehobbyn kan göras inte bara socioekologiskt hållbart, utan till en kraft för bevarandet av Brasiliens vilda natur.
Björn Källström,
Sjöfartsmuseet Akvariet, berättar om skapandet av ett svenskt nätverk med djurparker och privatpersoner som syftar till att bevara den genetiska mångfalden hos akvariedjur.
Björn Frostell,
Kungliga Tekniska Högskolan, diskuterar om småskalig akvakultur inte enbart kan hjälpa till att föda jordens ökande befolkning, utan också göras lönsam och hållbar.
Anders Kiessling,
Sveriges Lantbruksuniversitet, förklarar varför akvakultur är den felande länken vad gäller kretsloppstänkande inom matproduktion.
Aquaponics
Ett småskaligt ”aquaponics”-system, som samtidigt odlar matfisk och sallad. Näringsrikt vatten pumpas från fiskbaljan upp till en ställning där salladsplantor tar upp näringsämnen, och det renade vattnet strömmar tillbaka ned till fiskarna.
Foto: Steven Walling, CC-BY-SA.

För vem: Symposiet är gratis och öppet för alla. Dagen kommer att till största delen bli engelskspråkig.
Tid: Måndag den 19:e oktober 2015 9-17.
Plats:
Stora hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.
Poster: Det kommer att finnas en posterutställning i anslutning till symposiet. Ange i din anmälan om du vill presentera en poster eller annat informationsmaterial.
Anmälan: Lunch ingår om du anmält dig senast 15:e oktober 2015. Skicka din anmälan till fishbase@nrm.se eller ring 08-5195 4106.